Agnieszka Mrówka

Kierownik Zespołu Budowania Marki Pracodawcy, PKN ORLEN

Ekspert w zakresie projektowania i wdrażania kompleksowych rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów związanych z wprowadzaniem i wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania w międzynarodowych organizacjach z różnych branż i sektorów. Posiada również doświadczenie w opracowywaniu i operacjonalizacji strategii i polityki personalnej oraz strategii employer brandingowej. Opracowywała i wdrażała rozwiązania z zakresu budowania kultury organizacyjnej, zaangażowania pracowników oraz przywództwa. Realizowała projekty dot. różnorodności i mobilności pracowników oraz budowania systemów motywacyjnych i zarządzania wiedzą. Wykładowca na studiach podyplomowych, współautor kierunków studiów magisterskich, MBA i podyplomowych oraz Członek Rady Programowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. W PKN ORLEN kieruje zespołem odpowiedzialnym za budowanie marki pracodawcy w Grupie ORLEN.

Dream Employer

Dream Employer to konkurs pracodawców najlepiej rozumiejących zachodzące zmiany na szeroko rozumianym rynku pracy.

Organizatorem konkursu jest B90 Sp. z o.o. właściel i wydawca portalu www.brief.pl

Adres: Centrum Kreatywności Targowa
Telefon: +48 501 37 39 48