Contact Info
Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska
Akademia Leona Koźmińskiego

sycholog biznesu, trener, coach, konsultant, wykładowca akademicki, badacz. Specjalizuje się w rozwoju Kapitału Psychologicznego i kompetencji menedżerskich. Podnosi poziom well-beingu (dobrostanu) ludzi i organizacji.
Projektuje i wdraża w organizacjach Pozytywne Interwencje Psychologiczne (PPI), oparte o rzetelną wiedzę oraz wyniki badań naukowych (Evidence Based Approach). Są to interwencje wspierające budowanie well-beingu (dobrostanu), odporności psychicznej i zdrowia w miejscu pracy oraz wzmacniające występowanie pozytywnych emocji, postaw i zachowań pracowników.
Pełni obowiązki Dyrektora Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego. Wykładowca ALK na studiach stacjonarnych i podyplomowych.
Twórczyni i kierownik studiów podyplomowych „Pozytywna Organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy”. Koordynator merytoryczny seminariów naukowych dedykowanych specjalistom zajmującym się rozwojem zawodowym i osobistym z cyklu „PRAKTYCY-PRAKTYKOM”. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej. Członek Rady Programowej magazynu „Coaching”, a także Programu oraz Konkursu Dream Employer, autorka eksperckich artykułów dla Brief.pl. Prelegent i ekspert na wielu polskich oraz międzynarodowych konferencjach naukowych i branżowych.

Autorka publikacji naukowych z zakresu psychologii, coachingu i zarządzania.
Współautorka modelu coachingowego „PERMA” służącego podnoszeniu dobrostanu w różnych sferach życia. Certyfikowany konsultant narzędzi badawczych HOGAN’a oraz MTQ 48.
Twórczyni marek Pozytywna Organizacja.pl – Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska i Kapitał Psychologiczny w Biznesie.
Obecnie pisze pracę doktorską, w której zajmuje się badaniem związków między Kapitałem Psychologicznym pracowników a efektywnością realizacji ich celów zawodowych oraz dobrostanem odczuwanym w sferze pracy i życia.

Niezależnie od pokolenia poziom świadomości pracowników nieustannie wzrasta. Ma to związek m.in. z rozwojem cywilizacyjnym, promowaniem norm postępowania opartych na etyce i poszanowaniu godności człowieka, a także coraz większej dbałości o środowisko naturalne oraz zdrowie fizyczne i psychiczne. Wraz ze wzrostem świadomości zmieniają się również potrzeby i priorytety pracowników. Poprzez konkurs Dream Employer chcemy promować i nagradzać tych pracodawców, którzy tworzą warunki do budowania szeroko rozumianego dobrostanu pracowników ze wszystkich pokoleń obecnych na rynku, czyli Zetek, Millenialsów, Iksów i Bejbi Boomersów. Naszym celem jest również szerzenie wiedzy na temat korzyści płynących z podnoszenia poziomu dobrostanu w miejscu pracy oraz dzielenie się dobrymi praktykami w tym zakresie.