Contact Info
Jolanta Bańczerowska
Żabka Polska

Od kwietnia 2020 roku pełni funkcję Członkini Zarządu firmy Żabka Polska. Jako Chief People Officer zarządza zespołem strategii personalnej, odpowiadającym za strategię HR, rozwój kultury firmy oraz kompetencji wszystkich zespołów. Od 2016 roku jako Dyrektor Personalna zainicjowała rozwój wielu nowych rozwiązań personalnych, zmieniających funkcjonowanie firmy. Odpowiada za wdrożenie najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania ludźmi w organizacji, procesów planowania i rozwoju kapitału ludzkiego oraz programów ocen i zarządzania efektywnością oraz systemów motywacyjnych. Kierowała zmianą kultury organizacyjnej na bardziej otwartą i przyjazną pracownikom. Jest odpowiedzialna za wypracowanie misji, wizji i wartości Żabka Polska, które wyróżniają firmę na rynku.

Wcześniejsze ponad 15-letnie doświadczenie menedżerskie zdobyła w firmach Mars i Wrigley. Przed dołączeniem do zespołu Żabki pracowała w roli HR Director North Central Europe, gdzie odpowiadała m.in. za wprowadzanie zmiany organizacji oraz integrację Wrigley i Mars w krajach Europy Centralnej.

Absolwentka MA Science Information oraz Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.