Contact Info
Jolanta Piątkowska
Growth Advisor

Jest menadżerem z wieloletnim doświadczeniem w biznesie oraz certyfikowanym coachem w pracy indywidualnej i grupowej. Zarządzała zespołami obsługi klienta, sprzedażowymi, projektowymi i technologicznymi, realizując cele dla czołowych agencji reklamowych w Polsce. Tworzyła i wdrażała nowe struktury obsługi klienta, budowała zespoły projektowe i technologiczne, procesy oraz procedury wspierające i rozwijające biznes w zakresie sprzedaży usług agencji reklamowych.
Od kilku lat jako Growth Advisor wspiera klientów w pokonywaniu barier w realizacji ich celów. Współpracuje z uczelniami w całym kraju, gdzie dzieli się konkretną wiedzą biznesową i rozwija kompetencje przyszłości. Jest autorką innowacyjnego programu: „Talent based Action Learning Program”, w ramach którego każdy student pozna swój indywidualny zestaw Talentów w oparciu o Test Talentów Instytutu Gallupa – CliftonStrengths oraz podczas półrocznego programu będzie realizować projekt biznesowy i jednocześnie rozwijać swoje kompetencje miękkie.
Realizowała projekty m.in. dla firm: Leroy Merlin, Shoplo, Freeport Metrics, Showroom, Grupa ABSTRA, Benefit Systems, HPR Group, The Metropolitan, RSQ Management, WOW Grooming, Non Solo Pizza, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wyższa Szkoła Biznesu Dąbrowa Górnicza, Wyższa Szkoła Bankowa Gdańsk, Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Zwiększona mobilność zawodowa pracowników, globalizacja i technologie, które pozwalają nam wykonywać pracę z dowolnego miejsca na świecie oraz spotkanie 4 pokoleń na rynku pracy – wszystko to powoduje, że środowisko pracy jest coraz bardziej zróżnicowane. Dla firm oznacza to różnorodność historii, które wnoszą pracownicy ze sobą: różne style pracy, oczekiwania, kompetencje. Szansa czy zagrożenie? W różnorodności zdecydowanie upatruję szansę dla organizacji na budowanie jej przewagi rynkowej i wzmacnianie innowacyjności. W ramach projektu Dream Employer będziemy zadawać pytania pracodawcom o ich doświadczenia i strategie zarządzania różnorodnością i dzielić się odpowiedziami, tak aby dobre praktyki zataczały jak najszersze kręgi i inspirowały kolejne organizacje.