Contact Info
Katarzyna Andrzejewska
Fast White Cat w Digitree Group

Head of HR w e-commerce house Fast White Cat, organizacji budującej efektywne platformy sprzedażowe, należącej do Digitree Group.
Od lat związana z rekrutacjami w branży IT. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w korporacjach – PWC oraz Nokia Networks. Skutecznie przeniosła doświadczenia i wiedzę zdobyte w dużych firmach do startupu. Specjalizuje się w poszukiwaniu developerów technologii Magento2, ale także szeroko rozumianej branży digitalowej. Drugim obszarem zainteresowań Katarzyny są zagadnienia miękkiego HRu, ponieważ kieruje się zasadą, że sukcesem nie jest tylko zrekrutować nowego pracownika, ale także stworzyć mu dobre środowisko rozwoju i towarzyszyć w podnoszeniu kompetencji. Jest nastawiona na słuchanie w celu dobrego zrozumienia potrzeb ludzi. Niezwykle ceni sobie umiejętność zarządzania sobą i swoim czasem, co jest bardzo istotne przy efektywnej pracy nad kilkoma projektami jednocześnie. Kreatywny HRowiec rozumiejący biznes i nastawiony na realizację celów.

Ostatnie miesiące to nie tylko zmiana odczuwana w biznesach, ale także zmiana wpływająca na rynek pracy. Tak, jak w biznesie zaciera się granica pomiędzy offline i online, tak samo rynek pracy ewoluuje w kierunku jednego, wielkiego środowiska, które znosi dotychczasowe bariery. Wszechobecna praca zdalna zmienia podejście zarówno pracowników, jak i pracodawców do zatrudniania czy zmiany pracy. Dziś to nie miejsce, w którym żyjemy, określa wymagania, tylko nasze umiejętności i kompetencje. I tego będę szukała w zgłoszeniach do Dream Employer. Elastyczności i kreatywności w odnalezieniu się w nowej, bardzo dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Liczę również na wiele inspiracji