Contact Info
Monika Domańska
Managing Partner w agencji Made in PR

Wierzy, że dobrze prowadzony biznes opiera się na właściwych relacjach międzyludzkich. Zna i rozumie wartość marki pracodawcy, dlatego od ponad 20 lat doradza zarządom i menedżerom, opracowując i wdrażając strategie informacyjne w organizacjach. Jak sama podkreśla – w rozwoju każdej firmy niezbędna jest komunikacja i porozumienie między liderami a zespołem, aby wspólnie w odpowiedzialny sposób działać i realizować stawiane sobie cele.
Tworzyła i realizowała przedsięwzięcia na styku biznesu, samorządów, trzeciego sektora, z udziałem placówek dyplomatycznych, think tanków oraz influencerów – obejmujące zarówno polski jak i zagraniczne rynki.
Jest laureatką wielu branżowych nagród i wyróżnień, w tym prestiżowego Złotego Spinacza w kategorii Komunikacja wewnętrzna.
Pomysłodawczyni i prezeska Europejskiego Instytutu Rzetelnej Komunikacji. Managing Partner w Made in PR, wyłącznego partnera w Polsce Worldcom Public Relations Group, największej międzynarodowej sieci niezależnych firm PR. Inicjatorka i założycielka platformy wymiany wiedzy i doświadczeń Buduj Relacje.

Wyzwaniem jakie stawia przed nami jutro, jest nauczenie się współpracy z ludźmi w oparciu o nowoczesne technologie. To dla nas nowe doświadczenia, a świat cyfrowy mocno przyspieszył, co wiąże się ze zmianami reguł na rynku pracy. Przyciąganie talentów przestanie być listą benefitów, a będzie wiązać się z rzeczywistą otwartością na rozwój pracownika. Dobrze zbudowane relacje, będą decydować o efektywnie zarządzanych zespołach i stanowić siłę i wyznacznik lidera. Właściwie zorganizowana komunikacja, wiarygodny przekaz i wykorzystanie nowoczesnych narzędzi, będą fundamentem do nawiązania dobrej współpracy. Szukajmy tych rozwiązań i dzielmy się dobrymi przykładami, by każda firma miała szansę stać się wymarzonym pracodawcą.