ESG w HR – odpowiedzialność biznesu w wymiarze ludzkim i społecznym. Wakacyjna Akademia Lidera

ESG w HR - odpowiedzialność biznesu w wymiarze ludzkim i społecznym. ESG jeszcze dziś dla wielu organizacji brzmi enigmatycznie, jak skrót oznaczający niewiele więcej niż kolejną modę, trend. Rzeczywistość jednak jest zgoła inna - raportowanie czynników niefinansowych związanych z środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym już dziś dotyczy części przedsiębiorstw a w kolejnych latach nowe wymogi […]