Pracodawca a ubezpieczenie społeczne

Pracodawca ponosi odpowiedzialność karną za zaniechanie obowiązku zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego, za podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych oraz za naruszenie przepisów BHP, a także gdy nie zawiadomi w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządzi lub nie przedstawi wymaganej przepisami dokumentacji powypadkowej.

Czytaj więcej

Dream Employer

Dream Employer to konkurs pracodawców najlepiej rozumiejących zachodzące zmiany na szeroko rozumianym rynku pracy.

Organizatorem konkursu jest B90 Sp. z o.o. właściel i wydawca portalu www.brief.pl

Adres: Centrum Kreatywności Targowa
Telefon: +48 501 37 39 48