Przed podjęciem decyzji o zgłoszeniu możesz zapoznać się z pytaniami, które podlegać będą ocenie. Wypełnienie formularza to PIERWSZY z TRZECH etapów konkursu. Drugim etapem jest ANKIETA PRACOWNICZA, a 3 etap to OBRADY EKSPERCKIEGO JURY.

Przed zgłoszeniem zapoznaj się z regulaminem konkursu.

Udział w konkursie jest płatny, a opłata konkursowa uzaleźniona jest od wielkości firmy. Opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacji Konkursu, w tym na przeprowadzenie ankiety pracowniczej, organizację obrad jury, przygotowanie dyplomów, sygnetów i materiałów podsumowujących edycje, w tym opisujących Laureatów .

Pytania konkursowe - ETAP 1
Trwa wczytywanie

Dream Employer

Dream Employer to konkurs pracodawców najlepiej rozumiejących zachodzące zmiany na szeroko rozumianym rynku pracy.

Organizatorem konkursu jest B90 Sp. z o.o. właściel i wydawca portalu www.brief.pl

Adres: Centrum Kreatywności Targowa
Telefon: +48 501 37 39 48