Wypowiedzenie – pracownik idzie do Sądu

Sąd bada, czy podana w wypowiedzeniu przyczyna jest prawdziwa, jeżeli jest prawdziwa, to czy jest zasadna, a jeżeli jest zasadna, to czy nie narusza zasad współżycia społecznego. Innymi słowy nie ma sensu badania zasadności wypowiedzenia, jeżeli jest ono bezprawne i nie ma sensu badanie, czy nie zostały naruszone zasady współżycia społecznego, jeżeli wypowiedzenie zostało uznane za nieuzasadnione.

Czytaj więcej

Dream Employer

Dream Employer to konkurs pracodawców najlepiej rozumiejących zachodzące zmiany na szeroko rozumianym rynku pracy.

Organizatorem konkursu jest B90 Sp. z o.o. właściel i wydawca portalu www.brief.pl

Adres: Centrum Kreatywności Targowa
Telefon: +48 501 37 39 48