Aż 72% Polaków uważa, że młodzi pracownicy chcą zarabiać zbyt dużo [BADANIE]

Aż 72% Polaków uważa, że młodzi pracownicy chcą zarabiać zbyt dużo [BADANIE]

Aż 63% Polaków sądzi, że młodzi pracownicy mają zbyt wysokie wymagania względem pracodawców, a 43% uważa, że są niekompetentni.

Na łamach serwisu LiveCareer.pl przeprowadzono badanie „Jak Polacy oceniają młodych i starszych pracowników?”, w którym ponad 800 respondentów podzieliło się swoimi opiniami na temat pracowników z różnych pokoleń. Jakie mają podejście do pracy? Co wyróżnia ich na plus, a co na minus?

Nieco ponad połowa respondentów (51%) zgodziła się ze stwierdzeniem, że młodzi pracownicy mają komfortową sytuację na rynku pracy, a 43% badanych uważa, że są oni niekompetentni.

jacy sa starsi pracownicy

 

Chociaż wiek to tylko liczba, z badania wynika, że wśród wielu Polaków stereotypy na temat młodszych i starszych pracowników są wciąż żywe. Opinie badanych nie zawsze pokrywają się z rzeczywistą sytuacją na rynku pracy — a ta zmienia się dynamicznie i zależy od bardzo wielu czynników. W Polsce (i nie tylko) wiele osób wyznaje indywidualizm i jest przekonane, że sytuacja jednostki wynika jedynie z jej własnych starań i podejścia. Być może stąd tak wiele negatywnych przekonań, zarówno o młodych, jak i starszych osobach.

Małgorzata Sury, autorka badania i ekspertka ds. kariery serwisu LiveCareer.pl

Dużo mniej — 21% badanych — sądzi, że to starsi pracownicy są niekompetentni. Natomiast aż 52% respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że słabo radzą sobie z nowymi technologiami w pracy.

Za największe wady młodszych pracowników ankietowani uznali brak doświadczenia zawodowego i lenistwo. Za zalety — świeżą perspektywę i kreatywność. Wśród starszych pracowników Polacy cenią doświadczenie zawodowe i chęć do pracy, a za ich słabe strony uznają wypalenie zawodowe i problemy w radzeniu sobie z nowymi technologiami.

jacy sa mlodzi pracownicy

Ankietowani są surowi wobec młodych pracowników i to ich oceniają bardziej negatywnie, jednocześnie przychylając się od opinii, że mają dobrą sytuację zawodową i wiele możliwości rozwoju. Możemy tylko mieć nadzieję, że te stereotypy i niezbyt przychylne opinie, zarówno na temat pracowników z młodszych, jak i starszych pokoleń, nie wpływają niekorzystnie na codziennie funkcjonowanie i relacje w życiu zawodowym.

Żaneta Spadło, ekspertka ds. kariery serwisu LiveCareer.pl

Oto co jeszcze wykazało badanie:

  • aż 48% respondentów sądzi, że starsi pracownicy niechętnie zdobywają nowe kompetencje
  • 72% ankietowanych zgadza się z opinią, że młode osoby chcą zarabiać za dużo względem swojego doświadczenia zawodowego i umiejętności
  • około 37% uważa, że to młodzi starsi pracownicy niechętnie zdobywają nowe kompetencje
    aż 71% badanych twierdzi, że osoby na początku kariery mają duże możliwości rozwoju zawodowego
  • według 37% naszych respondentów zarówno młodsi, jak i starsi pracownicy mają niewystarczające wykształcenie

Szczegółowe wyniki badania „Wojna pokoleń: jak Polacy oceniają młodych i starszych pracowników?” można znaleźć tutaj.


Źródło: LiveCareer Polska