NOWE POKOLENIA ZMIENIŁY REGUŁY GRY

Wg niektórych raportów 2025 Milenialsi będą stanowić nawet 75% wszystkich pracowników. To oni są symbolem zmian pokoleniowych jakie zachodzą na rynku pracy i zmieniają jego obraz. Wymiana pokoleniowa już się zaczęła, dziś Y to młodzi profesjonaliści, którzy pragną rozwijać swoją karierę na własnych warunkach, niekoniecznie tych wypracowanych przez pokolenie BB i X.

Program Dream Employer i konkurs mają na celu wspierać świadome organizacje w dotarciu i rekrutacji najlepszych pracowników. Rynek pracy zmienia się w tempie nigdy dotąd nie notowanym. Pracownik stawiany jest w centrum uwagi organizacji. Oczekiwania pracowników w kwestii ogólnie rozumianych warunków pracy i rozwoju są bardzo wysokie. Pracodawcy już teraz muszą być dobrze przygotowani na wyzwania związane z przyciąganiem najlepszych pracowników młodego pokolenia, z ich utrzymaniem w firmie i angażowaniem.

Wchodzący na rynek pracy urodzeni na przełomie wieków to pracownicy świadomi swoich potrzeb, wymagający, potrzebujący autonomii, ale także poczucia wpływu i sensu, tego co robią. Są wyzwaniem dla liderów i organizacji, ale przede wszystkim są ogromnym potencjałem i wartością dla rozwoju firm. Można podejrzewać, że kandydaci do pracy bacznie będą się przyglądać jak organizacje zrealizowały swoje obietnice w trakcie trwającego właśnie trudnego czasu.

Dlatego też Program Dream Employer chce nie tylko oceniać i wyróżniać najlepsze miejsca pracy, ale także wspierać i dawać przykład dobrych praktyk dla firm, które mierzą się z wyzwaniami pokoleniowymi w swoich organizacjach.

Chcemy słuchać, wyciągać wnioski oraz wspierać organizacje i ich pracowników.

Zgłoś się

Zapraszamy przedsiębiorstwa i organizacje, które:

Rozumieją potrzeby i kompetencje młodych pokoleń na rynku pracy.

Stawiają pracownika w centrum uwagi i budują jego pozytywne doświadczenie na każdym etapie.

Budują angażującą i autentyczną kulturę i markę firmy.

Posiadają system motywacyjny dopasowany do wartości, stylu życia i potrzeb młodych pokoleń.

Promują różnorodność.

Chcą być wzorem i przykładem dla innych pracodawców.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

 • Wyróżniasz swoją markę pracodawcy
 • Potwierdzasz siłę i wiarygodność swojej kultury organizacyjnej
 • Przyciągasz uwagę najlepszych talentów
 • Wzmacniasz lojalność swoich pracowników
 • Otrzymujesz swoje miejsce w Raporcie podsumowującym program DREAM EMPLOYER
ZGŁOŚ SIĘ

ETAPY KONKURSU

Wypełnienie formularza rejestracyjnego podstawowe informacje o pracodawcy.

W tym etapie poprosimy Cię o podanie podstawowych danych na temat organizacji, danych kontaktowych do osoby, która będzie reprezentowała Twoją firmę w procedurze konkursowej. To także etap, w którym należy zapoznać się z regulaminem konkursu oraz pokryć koszty związane z obsługą zgłoszenia.

W drugim etapie poprosimy Cię o 3 rzeczy:

 • wypełnienie dokładnej ANKIETY na temat praktyk stosowanych w Twojej organizacji, na jej podstawie powstanie RAPORT DOBRYCH PRAKTYK w Twojej firmie
 • w ramach ANKIETY będzie można także opisać dobre praktyki i programy zaimplementowane i działające w organizacji
 • przeprowadzenie ANKIETY wśród Twoich pracowników (indeks millenialności)
Jury konkursu Dream Employer na podstawie dostarczonych informacji z formularza rejestracyjnego, ankiet oraz dodatkowych materiałów prezentujących dobre praktyki w Twojej organizacji wybierze Laureatów.

Ogłoszenie wyników i zwycięzców nastąpi podczas uroczystej gali konkursowej.

ETAP WERYFIKACJA WSTĘPNA

ETAP SZCZEGÓŁOWE BADANIE

OCENA I WYŁONIENIE LAUREATÓW

Harmonogram konkursu

Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu
Lipiec-Październik

 • weryfikacja wypełnienia metryczek i płatności
 • wypełnienie ankiety przez pracodawcę
 • opis dobrych praktyk i projektów EB
 • ankieta skierowana do pracowników

Obrady Jury
Listopad - Styczeń 2021

Członkowie Jury w drodze analizy materiałów zebranych w pierwszym etapie oraz spotkań i dyskusji dokonają wyboru laureatów pierwszej edycji konkursu.

Gala
Luty 2021

Podczas uroczystej Gali zostaną ogłoszone wyniki konkursu.