Dream Employer

Nowe pokolenia zmieniły reguły gry

DLACZEGO MILENIALSI i GEN Z?

 

Konkurs Dream Employer ma na celu wspierać organizacje w dotarciu, rekrutacji i utrzymaniu najlepszych pracowników. Różnorodność, wielopokoleniowość to dziś to tylko część obszarów, które angażują świadomych pracodawców. Dlatego wspieramy firmy, by niezależnie od wielkości mogły stać się angażującym, wymarzonym miejscem pracy.

Eksperci Rady Programowej Dream Employer podkreślają, że potrzeby i oczekiwania pracowników pozostają niezmienne w stosunku do pracodawcy. Wytypowali cztery obszary składające się na sukces każdego przedsiębiorstwa:

  • KULTURA I WARTOŚCI
  • PRZYWÓDZTWO
  • ROZWÓJ ZAWODOWY
  • DOBROSTAN/WELL-BEING

Udział w konkursie pomoże Ci dostrzec i docenić jak dużo już zrobiłeś dla pracowników, a dzięki wiedzy i wskazówki ekspertów Jury otrzymasz inspirację do dalszego rozwoju w obszarze relacji pracodawca-pracownik.

Zapraszamy małe, średniej wielkości i duże firmy. Każda firma przystępująca do programu/konkursu niezależnie od skali prowadzonego biznesu otrzyma wartościową analizę opracowaną przez Jury konkursu.

Odkrywanie potencjału pracowników jest wyzwaniem, ale i ogromną szansą dla liderów i organizacji. Dlatego też Dream Employer chce nie tylko oceniać i wyróżniać najlepsze miejsca pracy, ale także wspierać i dawać przykłady dobrych praktyk.

Zapraszamy przedsiębiorstwa i organizacje, które:

Rozumieją potrzeby i kompetencje pokoleń Z, Y, X i BB na rynku pracy.

Rozumieją potrzeby i kompetencje pokoleń Z, Y, X i BB na rynku pracy.

Stawiają pracownika w centrum uwagi i budują jego pozytywne doświadczenie na każdym etapie.

Stawiają pracownika w centrum uwagi i budują jego pozytywne doświadczenie na każdym etapie.

Budują angażującą i autentyczną kulturę i markę firmy.

Budują angażującą i autentyczną kulturę i markę firmy.

Posiadają system motywacyjny dopasowany do wartości, stylu życia i potrzeb wielu pokoleń.

Posiadają system motywacyjny dopasowany do wartości, stylu życia i potrzeb wielu pokoleń.

Promują różnorodność.

Promują różnorodność.

Chcą być wzorem i przykładem dla innych pracodawców. Chcą przyciągać najlepsze talenty i najlepszych profesjonalistów.

Chcą być wzorem i przykładem dla innych pracodawców. Chcą przyciągać najlepsze talenty i najlepszych profesjonalistów.

Konkurs Dream Employer

Dlaczego warto wziąć udział w Konkursie?

Konkurs Dream Employer

Etapy konkursu

Etap 1 Zgłoszenie do konkursu
WERYFIKACJA WSTĘPNA

Wypełnienie formularza rejestracyjnego podstawowe informacje o pracodawcy.

W tym etapie poprosimy Cię o podanie podstawowych danych na temat organizacji, danych kontaktowych do osoby, która będzie reprezentowała Twoją firmę w procedurze konkursowej.

To także etap, w którym należy zapoznać się z regulaminem konkursu oraz pokryć opłatę konkursową, która jest uzależniona od liczby pracowników jaką zatrudniasz.

Opłata konkursowa przeznaczona jest na organizację konkursu, w tym: obrad Jury, przeprowadzenie ankiet, dyplomy i statuetki. Laureaci nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem z tytułu oraz innymi formatami promocyjnymi jakie otrzymają od Organizatora.

Etap 2 Uzupełnienie formularza konkursowego i ankieta pracownicza
SZCZEGÓŁOWE BADANIE

W drugim etapie poprosimy Cię o 3 rzeczy:

  • wypełnienie dokładnej ANKIETY na temat praktyk stosowanych w Twojej organizacji, na jej podstawie powstanie RAPORT DOBRYCH PRAKTYK w Twojej firmie. ANKIETA składa się z 10 pytań.
  • w ramach ANKIETY będzie można opisać dobre praktyki i programy zaimplementowane i działające w organizacji
  • przeprowadzenie ANKIETY wśród Twoich pracowników
Etap 3 Rozstrzygnięcie konkursu
OCENA I WYŁONIENIE LAUREATÓW

Jury konkursu Dream Employer na podstawie dostarczonych informacji z formularza rejestracyjnego, ankiet oraz dodatkowych materiałów prezentujących dobre praktyki w Twojej organizacji wybierze Laureatów.

Ogłoszenie wyników i zwycięzców nastąpi podczas uroczystej gali konkursowej.