Kultura i wartości

1490,00  + VAT

Termin: zapytaj o terminy dla firm

Godziny: 9:00 – 13:00

Format: Online na żywo (Platforma TEAMS)

Prowadząca: dr Maria Mycielska

Koszt uczestnictwa: 1490 zł + VAT

W zmiennym i nieprzewidywalnym świecie największym wyzwaniem dla firm jest zdolność do szybkiej i skutecznej reakcji na zagrożenia i możliwości. Kluczem do sukcesu są ludzie – ich zaangażowanie, pełne wykorzystanie potencjału, pasja oraz pragnienie osiągania wyznaczonych celów. To wszystko rodzi się z odpowiednio kształtowanej kultury organizacyjnej. Świadome budowanie konstruktywnej kultury organizacyjnej to uporządkowany proces

Szkolenie oferuje pogłębione spojrzenie na kulturę organizacyjną jako narzędzie kształtujące sukces w nieprzewidywalnym świecie biznesu. Omówimy, jak kultura determinuje efektywność, wpływa na motywację zespołów i buduje odporność organizacji na wyzwania.

Dla kogo?

 • Kierownicy i liderzy, którzy chcą tworzyć inspirujące środowiska pracy poprzez wzmacnianie kompetencji swoich zespołów.
 • Specjaliści z obszaru HR, EB, DE&I czy zarządzania talentami, aby przyciągać i utrzymać najlepszych pracowników.
 • Właściciele firm oraz przedsiębiorcy, poszukujący praktycznych metod budowania wyjątkowej kultury pracy.
 • Osoby, które chcą się rozwijać w obszarze kompetencji organizacyjnych i sposobów na budowanie wyjątkowych miejsc pracy.
 • Zespoły biznesowe oraz działy HR i EB, które chcą inwestować w swoje kompetencje.
 • Każdy, kto pragnie rozwijać swoją organizację.

Co otrzymasz?

 • Dostęp do nagrania szkolenia przez określony czas na stronie www.dreamemployer.pl . Terminy udostępnień różnią się w zależności od ilości wykupionych modułów szkoleniowych. 
 • Certyfikat ukończenia danego modułu.
 • Materiały: 
  • Opisy stylów kultury
  • Model Kołowy profilu kultury (Robert A. Cooke, J. Clayton Lafferty)

Dodatkowo, Dla uczestników biorących udział w całym programie „Kompetencje Organizacji” lub wybierających sześć modułów szkoleniowych:

 • Certyfikaty: Po ukończeniu dziewięciu modułów programu otrzymasz certyfikat Dream Employer
 • Dodatkowy moduł online: W ramach tego modułu przedstawiciele dużych firm zaprezentują inspirujące case studies swoich wyjątkowych działań.
 • Networking: Uczestnicy mają dostęp do grupy networkingowej Dream Employer, co pozwala na nawiązywanie cennych kontaktów zawodowych.
 • Plan działania: Program kończy się przygotowaniem indywidualnego planu działania przez uczestnika, który ma być wdrożony w jego organizacji.
 • Welcome pack: Specjalny pakiet powitalny zostanie dostarczony dla uczestników.
 • Książki: Masz również możliwość wyboru dwóch książek napisanych przez ekspertów prowadzących poszczególne moduły.
 • Spotkanie zamykające: Dla uczestników pełnego programu dziewięciu modułów przewidziane jest uroczyste spotkanie podsumowujące edycję całego programu.

Program szkolenia:

Dzień 1

 • Kontekst zmian w środowisku, przygotowanie firm na nieprzewidywalność.
 • Kultura a efektywność. Kultura jako sposób koordynowania zachowaniami pracowników i mechanizm odporności na kryzysy
 • Co to jest kultura organizacyjna? Jak powstaje, utrwala się i wpływa na decyzje.
 • Wartości indywidualne i organizacyjne jako podstawa norm zachowań w kierunku wspólnego celu.
 • Różne podejścia do diagnozy kultury i wartości w swojej firmie.
 • Diagnoza kultury własnej firmy według modelu percepcji oczekiwanych zachowań w organizacji

Dzień 2

 • Wpływ kultury na wyniki, motywację, lojalność, satysfakcję – wyniki badań i przykłady firm
 • Tworzenie profilu kultury pożądanej.
 • Uniwersalne cechy kultury firmy zdolnej do adaptacji.
 • Kultura pożądana vs. kultura rzeczywista mojej firmy. Luka kulturowa.
 • Czynniki sukcesu zmiany kultury – przykłady działań firm
 • Obszary i czynniki wpływające na obecny profil kultury. Które czynniki organizacyjnie trzeba zaadresować zawsze, a które są związane ze z konkretną firmą?
 • Dziesięć warunków sukcesu transformacji kultury.