Dyrektor Zarządzająca Centrum Kreatywności Targowa
HRM Institute
Growth Advisor
Research & Strategic Employer Brainding Lead @ Socjomania