Różne sektory, wspólne cele. Wydarzenie CSR i ESG® – od ludzi dla ludzi 2023 za nami!

Różne sektory, wspólne cele. Wydarzenie CSR i ESG® – od ludzi dla ludzi 2023 za nami!

13 września tego roku miała miejsce kolejna edycja wydarzenia CSR i ESG® – od ludzi dla ludzi, organizowana przez Fundację Pro NGO. W hali EXPO Kraków spotkało się aż 800 uczestników reprezentujących zarówno biznes, jak i organizacje pozarządowe. Z powodzeniem udało się zrealizować najważniejsze założenia i cele spotkania, takie jak: budowanie relacji międzysektorowych, wymiana doświadczeń i inspiracji. Wydarzenie potwierdza jak wielki potencjał drzemie we współpracy NGO i biznesu i jak istotna jest otwartość na rozmowę.

Podczas wydarzenia panowała niezwykła atmosfera, z pewnością największy wpływ na nią mieli uczestnicy. Otwartość, chęć podejmowania dialogu oraz ciekawość względem rozmówcy, to najczęściej wymieniane wartości podczas networkingu. Mimo przynależności do różnych sektorów, uczestnicy mieli te same cele, a wydarzenie pozwoliło na te cele odpowiedzieć. Tego dnia EXPO Kraków stało się miejscem pełnym wartościowych dyskusji, wymiany inspiracji, wiedzy i rozmów o podejmowaniu współpracy.

Poza okazją do networkingu, można było również skorzystać z prelekcji realizowanych w ramach trzech sal konferencyjnych. Agendy tych sal, dobrane zostały w taki sposób, aby przedstawiciele reprezentujący działy HR, CSR, ESG oraz przedstawiciele NGO, mogli poznać obowiązujące treny, zrozumieć nadchodzące zmiany oraz zainspirować się dobrymi praktykami i rekomendacjami ekspertów.

 

– Sukces kolejnej edycji wydarzenia potwierdza, że praca na rzecz łączenia biznesu i organizacji pozarządowych ma sens i daje wymierne korzyści, które dostrzegają uczestnicy dialogu. Podczas CSR i ESG® – od ludzi dla ludzi gościliśmy setki uczestników, dostarczając im wyjątkową przestrzeń do nawiązywania kontaktów w sprzyjającej budowaniu relacji atmosferze. To wszystko stało się możliwe dzięki zaangażowaniu firm oraz partnerów odpowiedzialnych społecznie – mówi Grzegorz Ludwin, Prezes zarządu Fundacji Pro NGO.

Debaty w sali biznes dotyczyły ważnych i aktualnych tematów skupionych wokół obszaru CSR i ESG. To właśnie w tej przestrzeni, można było wysłuchać rozmów o kluczowych wyzwaniach, z którymi będziemy mierzyć się w krótszej i dłuższej perspektywie czasu.  Ze strony ekspertów padły praktyczne porady oraz wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób ESG wpływa na różne obszary działalności firmy. Prelegenci z różnych branż wnieśli różnorodne perspektywy do dyskusji na temat znaczenia ESG w nowoczesnych organizacjach i raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju.

Sporo uwagi podczas trwającej dyskusji poświęcono także zagadnieniom pracowniczym. Żadna zmiana nie jest możliwa bez zaangażowania pracowników i całych zespołów w organizacjach, dlatego podczas wydarzenia w sali biznes rozmawiano o tym, jak sprostać nadchodzącym wyzwaniom oraz jaką rolę w tej zmianie odegrają pracownicy. Edukacja pracowników i dobre przygotowanie jest istotne nie tylko w kontekście dążenia do zrównoważonej działalności organizacji, ale w każdym aspekcie rozwoju firmy.

Misją organizatora wydarzenia, Fundacji Pro NGO, jest angażowanie biznesu w działania na rzecz profesjonalizacji sektora non-profit. Fundacja od trzech lat z sukcesem realizuje autorskie projekty, buduje współpracę międzysektorową oraz tworzy społeczność ludzi, którzy wzmacniają funkcjonowanie trzeciego sektora w Polsce.

Ważnym elementem funkcjonowania Fundacji jest edukowanie, budowanie zaangażowania poszczególnych sektorów, tworzenie społeczności ekspertów wspierających ideę społecznej odpowiedzialności biznesu, a także promowanie wolontariatu pracowniczego. W ramach tych celów realizowana była również agenda sali NGO. Dzięki tego typu wydarzeniom organizacje pozarządowe otwierają się na współpracę, dostrzegają nowe możliwości i podnoszą jakość współpracy z biznesem. Rozwój trzeciego sektora odbywa się także z korzyścią dla biznesu, który zyskuje partnerów gotowych do współpracy i profesjonalnego realizowania zadań.

Nowością w tym roku była sala technologie i innowacje, która cieszyła się zainteresowaniem wśród uczestników. Wszechobecna cyfryzacja zaprasza do tego, aby działania społeczne również szły z duchem czasu. Wykorzystanie technologii oraz AI w efektywnym ich realizowaniu jest już nie tylko pieśnią przyszłości, ale realnie dostępną możliwością. Wspomniany obszar, został zidentyfikowany jako istotny względem aktualnych oraz nadchodzących zmian z obszaru CSR i ESG. Podczas debat i prezentacji prelegenci dostarczyli także cenne wskazówki dotyczące tego, jak być bezpiecznym w sieci i co zrobić, aby zachować bezpieczeństwo wrażliwych danych. Ponadto wskazali rozwiązania, z których można skorzystać, realizując poszczególne projekty prospołeczne czy prośrodowiskowe.

Ważnym elementem wydarzenia była funkcjonująca przez cały dzień strefa targowa. Wystawcy mieli okazję zaprezentować swoje projekty i usługi, co pozwoliło na rozszerzenie rozmów ze strefy networkingowej również na obszar stoisk targowych. Na zewnątrz budynku uwagę przyciągała funkcjonująca strefa MOTO, a w swoimi kolorowymi fotelami zapraszała do odpoczynku strefa chillout.

Wydarzenie otworzyło nową perspektywę postrzegania współpracy międzysektorowej, patrzenia na kwestie CSR i ESG oraz znaczenia dialogu przedstawicieli różnych środowisk. Największą wartością tego wydarzenia są ludzie i atmosfera, którą tworzą. Dziękujemy uczestnikom za tak liczny i aktywny udział, prelegentom i wystawcom za obecność oraz otwartość na dialog, a partnerom wydarzenia za zaangażowanie, zaufanie i owocną współpracę, dzięki której możemy realizować ważne społecznie cele.

Już teraz rozpoczynamy przygotowania do kolejnej edycji, dlatego firmy i organizacje zainteresowane współtworzeniem wydarzenia w przyszłym roku zapraszamy do dialogu i współpracy.

 

Kontakt dla mediów:

Marta Schabikowska

mail: mschabikowska@pro-ngo.pl