Czy HR to nowe IT w organizacji? RAPORT

Wyniki badania „HR-u portret własny” przeprowadzonego przez Pracuj.pl

Z najnowszych danych Pracuj.pl wynika, że specjaliści zajmujący się rekrutacją i rozwojem zatrudnionych są dziś pilnie poszukiwanymi pracownikami. W obliczu pandemii, wybuchu wojny w Ukrainie oraz spodziewanej globalnej recesji pozyskanie i utrzymanie wysokiej motywacji wśród pracowników staje się jednym z najważniejszych wyzwań w organizacjach, a temu zadaniu mogą sprostać doświadczeni HR-owcy. Jednak by lepiej zobrazować kondycję branży HR, warto o zdanie zapytać również samych HR-owców. Jak dziś wygląda praca HR-owców, czy pełnią oni strategiczną rolę w organizacji i jak widzą swoją przyszłość odpowiedzi przynosi raport „Na strategicznym biegu” opublikowany przez Pracuj.pl

HR-owiec pilnie poszukiwany

Z danych zebranych przez serwis rekrutacyjny Pracuj.pl wynika, że miesięczna liczba ofert pracy skierowanych do HR-owców w 2022 roku wzrosła blisko dwukrotnie w porównaniu do roku 2021. W okresie styczeń – maj 2022 poszukiwano ponad 25 tys. pracowników do struktur HR w organizacjach, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku liczba ofert pracy oscylowała wokół 14 tys. Rekordowym miesiącem okazał się marzec 2022 roku, gdy łączna liczba ogłoszeń o pracę adresowanych do specjalistów HR wyniosła blisko 6 tys. ogłoszeń. Wśród najbardziej poszukiwanych specjalistów z obszaru human resources są osoby zajmujące się rekrutacją i employer brandingiem oraz odpowiedzialne za tzw. twardy HR czyli kadry i wynagrodzenia.

Również zapytani o zdanie HR-owcy potwierdzają, że wśród ich najważniejszych zadań są właśnie rekrutacja i pozyskanie odpowiednich pracowników do organizacji. Co ciekawe, w mniejszych (do 50 pracowników) i średnich (do 250 pracowników) organizacjach przeważającą rolą HR-u jest właśnie rekrutacja – odpowiednio 94% i 93% wskazań. Z kolei w największych organizacjach, liczących ponad 250 zatrudnionych, rola HR-owców jest bardziej zróżnicowana i tylko 67% lub 77% z nich odpowiada za znalezienie i pozyskanie talentów do firmy.

– Co roku badamy nastroje w branży HR. Tegoroczna edycja „HR-u portret własny” pozwoliła przyjrzeć się temu, jak dwa lata pandemii – ale też wiele innych światowych wydarzeń – odbiły się na kondycji tego sektora oraz jaki miały wpływ na pracę specjalistów ds. HR. Bez wątpienia rola HR już nie tylko życzeniowo, ale faktycznie staje się strategiczna w organizacjach. Świadczy o tym nie tylko opinia samych HR-owców wyrażona w badaniu, ale również obserwowana przez nas rosnąca liczba ogłoszeń o pracę, która świadczy o tym, że organizacje dostrzegają silną potrzebę rozbudowy struktur opiekujących się obszarem „People & Culture”.–  komentuje Iga Pazio, B2B Marketing Communications Manager w Grupie Pracuj.

HR – nadal od zadań specjalnych i… różnorodnych

Z raportu „Na strategicznym biegu” wynika również, że w zdecydowanej większości firm –  niezależnie od ich wielkości – HR jest obszarem wielozadaniowym, a zatrudnieni tu pracownicy odpowiadają również za: onboarding i offboarding (odpowiednio: 66% wskazań w małych firmach, 78% w średnich i 81% w dużych), rozwój i szkolenia pracowników (57%, 76%, 77%), a także za motywowanie, programy benefitowe i wellbeing (56%, 76%, 74%). W najmniejszych firmach pracownicy HR są również często odpowiedzialni za działania spoza tego obszaru biznesowego.

Wsparcie jeszcze wykonawcze czy już strategiczne?

Jak pokazuje raport „Na strategicznym biegu” obszar HR jest dziś faktycznie strategicznym ogniwem organizacji, a kompetencje osób zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami „People & Culture” nie tylko stale rosną, ale również są coraz bardziej pożądane przy stole zarządów. Sami ankietowani HR-owcy również dostrzegają, że ich rola w organizacji zmieniła się w ciągu dwóch ostatnich, niepozbawionych wyzwań lat.

Pracuj.pl zadał również respondentom badania „HR-u portret własny 2022”: jak w ciągu ostatnich kilku lat wg Pani / Pana zmieniła się rola HR w organizacji? W odpowiedzi ankietujący usłyszeli, że pełni on rolę strategicznego partnera w organizacji od odpowiednio 26% pracowników HR małych firm, 35% pracowników firm średnich i aż 40% dużych firm i korporacji. Z kolei pod stwierdzeniem, że HR pełni funkcję wykonawczą wobec zarządu i biznesu zgodziło się jedynie 18% pracowników HR w małych firmach, 19% – w średnich firmach i 17% w dużych firmach.

Napawający optymizmem jest również fakt, że zdecy strategiczną kwestią w określaniu znaczenia HR w organizacji było pytanie dot. zwiększenia roli HR w organizacji w ciągu ostatnich lat. Potwierdziło tę tezę 28% HR-owców z małych firm, 29% z firm średnich i 33% z dużych, przy czym jedynie niespełna 1-2% HR-owców uważa, że rola HR w firmie spadła lub… spadnie w najbliższej przyszłości.

Plusy i minusy bycia HR-owcem

Choć ostatnie lata były co najmniej turbulentne i postawiły przed HR-owcami wiele wyzwań, nadal jest to zawód wysoce satysfakcjonujący i jedynie 16% osób związanych z tą profesją myśli o jej zmianie, a 80% jest zadowolonych z pełnionej funkcji i zmian nie planuje. To, co najbardziej motywuje do codziennej pracy HR-owców to przede wszystkim: współpracownicy i atmosfera pracy, satysfakcja i poczucie wpływu na to, jak rozwija się organizacja, różnorodność zadań oraz fakt bycia docenionym przez koleżanki i kolegów w pracy oraz zarządy.

 

Z kolei wśród osób rozważających przebranżowienie argumentami stojącymi za taką decyzją są przede wszystkim: niesatysfakcjonujące wynagrodzenie, niezadowalający zakres obowiązków, a także brak możliwości awansu lub jego niejasne kryteria oraz brak szans na dalszy rozwój i podnoszenie własnych kompetencji.

A jak HR-owcy widzą przyszłość? Z raportu „Na strategicznym biegu” przygotowanego przez Pracuj.pl wynika, że całkiem… obiecująco. Niewątpliwie wszyscy pracownicy – nie tylko z działów huma resources – boleśnie odczuli stres i niepokój wywołane pandemią oraz perturbacjami na rynku pracy, a których długofalowym skutkiem były spadek motywacji i zaangażowania, a także zmęczenie. Jednak wśród plusów pojawiły się możliwość pracy zdalnej z domu (ok. 65% wskazań ogółem – zarówno wśród pracowników firm małych, średnich, jak i dużych), możliwość pracy zdalnej z dowolnego miejsca (51% ogółem), wdrożenie nowych narzędzi i technologii ułatwiających codzienną pracę (ok. 51%), a także większa wyrozumiałość, empatia, wrażliwość wśród pracowników i przełożonych (ok. 39%).

Jednocześnie respondenci Pracuj.pl – patrząc na rynek pracy ogólnie, ale też i na swoje miejsce zatrudnienia, nie są już tak optymistyczni. Średnio ponad połowa z nich wskazuje, że ich zdaniem sytuacja na rynku pracy jest gorsza, niż przed pandemią, a blisko co trzeci z nich widzi również pogorszenie sytuacji w swojej organizacji. Choć rola HR-u i HR-owców w organizacjach umocniła się a jej perspektywy są co najmniej bardzo dobre, to sytuacja ogólnoekonomiczna i społeczna pokażą, czy w czasie wszechogarniającej digitalizacji reprezentowanej w firmach przez działy IT, czynnik ludzki – reprezentowany przez HR – stanie się równie istotnym. Z pewnością powinien!

Pełna wersja raportu „HR-u portret własny” jest dostępna: https://wyzwaniahr.pracuj.pl/publications/raport-badanie-hr-u-portret-wlasny-2022/


Badanie „HR-u portret własny” zostało przeprowadzone przez Pracuj.pl techniką CAWI, polegającą na samodzielnym wypełnieniu ankiety internetowej przez respondentów i respondentki pracujących na stanowiskach HR w firmach:  małych zatrudniających do 49 pracowników(N=130), średnich zatrudniających 50-249 pracowników (N=231), dużych firmach powyżej 250 pracowników (N=279). Badanie zostało przeprowadzone w dniach 16.05-22.05.2022 r. 

Cytowanie danych za: Na strategicznym biegu. Raport z badania „HR-u portret własny 2022”, Pracuj.pl.

0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu