Czy zatrudnienie osób z niepełnosprawnością to trudny proces?

Coraz większa liczba pracodawców, firm i przedsiębiorstw przyjmuje w swoje szeregi osoby z niepełnosprawnością, które są przydzielane do różnorodnych stanowisk. Tendencja związana z angażowaniem osób z niepełnosprawnością do życia zawodowego z roku na rok wzrasta. Dzieje się tak między innymi dzięki rosnącej pracodawców, że osoby z niepełnosprawnościami są równie wartościowymi pracownikami, co osoby pełnosprawne. Poziom wykształcenia, kursy, praktyki, jakie zdobywają osoby z niepełnosprawnością, są na coraz wyższym poziomie, dzięki czemu stawiają ich na równi z innymi. Wielu pracodawców, nie mając na co dzień do czynienia z pracownikami niepełnosprawnymi, zastanawia się nad różnymi przepisami, prawami i obowiązkami, jakie będą ich dotyczyły, gdy zatrudnią taką osobę.

Jakie korzyści finansowe pracodawca uzyskuje, zatrudniając pracownika z niepełnosprawnością?

Poza liczną formą dofinansowań, pracodawca zatrudniający osoby z niepełnosprawnością może zniwelować bądź całkowicie obniżyć wpłaty obowiązkowe do PFRON, które są dość wysokie. Można sobie obliczyć, jak duże wynikają z tego korzyści.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Każdy pracodawca, który zatrudnia powyżej 25 osób a jednocześnie zatrudnienie w Firmie pracowników z niepełnosprawnością jest równe bądź większe niż 6%, jest całkowicie zwolniony od wpłat na PFRON.

Organizacją, która pomaga w wypełnianiu dokumentów oraz wylicza wszystkie potrzebne koszty, w tym przedstawia najlepsze rozwiązanie dla danej firmy, jest BPO Network. To jednostka, która od lat zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami i realizuje w praktyce najwyższe standardy etyczne.

Jakie są koszty związane z zatrudnieniem pracownika wspomagającego? 

Każdy pracodawca, zatrudniający pracownika z niepełnosprawnością, widząc, że ten ma problem z pewnymi czynnościami, może zatrudnić pracownika wspomagającego, a koszty, które zostaną poniesione w ten właśnie sposób, zostaną zwrócone pracodawcy.

Warto również zaznaczyć, że nie tylko korzyści materialne są istotną sprawą w odniesieniu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Otóż według wielu najnowszych badań, między innymi takich, jakie przeprowadził zespół konsultantów zespołu Employer Branding HRK, pracodawcy i firmy zatrudniające osoby z niepełnosprawnością są postrzegane jako troskliwe i te, które oferują stabilne zatrudnienie, co przekłada się na wzrost empatii, lojalności, integracji zespołu oraz zaangażowanie pracowników w stosunku do pracodawcy. Dodatkowo wśród klientów widać tendencję do większej chęci kupowania produktów bądź korzystania z usług właśnie w tych firmach, które są odpowiedzialne społecznie.

„W centrum telefonicznym Ikea w Niemczech zauważono, że niewidomi lepiej niż pełnosprawni pamiętają szczegółowe informacje i potrafią udzielić ich „od ręki”, natomiast w firmie Carrefour Polska głuchoniemi kasjerzy często osiągają wyższą efektywność niż ich pełnosprawni koledzy. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną  bardzo chętnie się angażują w wykonywanie obowiązków, których, ze względu na powtarzalność, nie chcą wykonywać pełnosprawni.”

Joanna Kotzian, menedżer zespołu Employer Branding HRK

Co poza aspektem finansowym zyskuje Pracodawca, zatrudniając osobę z niepełnosprawnością? 

■ Pracownika godnego zaufania

■ Pracownika odpowiedniego na dane stanowisko

■ Pracownika z odpowiednimi kwalifikacjami

■ Często pracownika ze zwiększoną odpornością na stres

■ Pracownika odważnego, który nawet w obliczu powszechnych chorób nie będzie rezygnował z pracy ani odizolowywał się od środowiska.

Dodatkowe korzyści z obecności pracowników z niepełnosprawnością w firmie:

■ Zwiększona lojalność pracowników (pełno i niepełnosprawnych)

■ Zwiększona integracja wśród współpracowników

■ Wzrost empatii w firmie

■ Zwiększone zaangażowanie pracowników w stosunku do pracodawcy.

■ Możliwość pozyskania nowych klientów z różnych grup społecznych

■ Możliwość pozyskania grupy kandydatów z rynku pracy na przyszłe stanowiska

■ Ogólne polepszenie wizerunku firmy

■ Większa atrakcyjność firmy jako godnej współpracy

■ Wzrost zainteresowania inwestorów

■ Wzrost konkurencyjności

■ Poprawa w stosunkach z lokalnymi samorządami, podmiotami państwowymi

Podsumowując temat zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, zdecydowanie widać, że każdy pracodawca może w dużym stopniu na tym skorzystać, zarówno finansowo jak wizerunkowo. Trzeba zacząć postrzegać pracowników z niepełnosprawnością w sposób całkowicie normalny. W Polsce w dalszym ciągu wskaźnik zatrudnienia wyżej wymienionej grupy jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Spośród 3,5 milionowego społeczeństwa osób z niepełnosprawnościami pracuje mniej niż 0,5 miliona. W dalszym ciągu – choć to się zmienia – pracodawcy postrzegają osoby z niepełnosprawnością jako „gorszy sort”. Wiąże się to z różnymi negatywnymi stereotypami, które w polskim społeczeństwie są od dziesiątek lat. W Polsce mamy specjalistów od spraw zatrudniania osób z niepełnosprawnością, między innymi takich jak Joanna Olszewska CEO BPO Network, Agnieszka Grochala, Monika Jura, Iwona Lewandowska, które są pracownikami BPO Network. Każda z nich jest osobą z niepełnosprawnością. Funkcjonując przez wiele lat w środowisku osób z niepełnosprawnością, do perfekcji opanowały zatrudnianie osób z niepełnosprawnością i chętnie udzielą wsparcia w tej dziedzinie.

Czasy się zmieniają, jak również podejście do wielu zagadnień, w tym do zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

„Trzeba iść z duchem czasów, być otwartym na to, co nowe, co nieznane i to co wydaje się gorsze, słabsze często właśnie bywa filarem, opoką, podstawą”

Joanna Olszewska CEO BPO Network

Mamy w Polsce wiele wartościowych osób, które tylko czekają aby dostać szansę na godną pracę


źródło: http://bponetwork.pl/

0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu