Działania pracodawców rozmijają się z potrzebami pracowników

Firmie Well.hr udało się jako pierwszej w Polsce ustalić nasz poziom dobrostanu w pracy. Okazuje się, że pracodawcy mają nad czym pracować, a ich dotychczasowe działania w dużej mierze rozmijają się w potrzebami pracowników – wynika z Wellbeing@Work Index.

Well.hr przebadało ponad 1000 aktywnych zawodowo Polaków. Zadało im pytania dotyczące ich kondycji fizycznej i psychicznej, możliwości rozwoju i poczucia sensu, środowiska pracy, kultury organizacyjnej, bezpieczeństwa oraz relacji międzyludzkich. Na tej podstawie ustaliło wskaźnik wellbeingu Polaków w pracy – w 100 punkowej skali jego wartość wyniosła 60,6 punktu. Oznacza to, że pracodawcy mają jeszcze sporo do zrobienia. Na jakich obszarach powinni się skupić?

Pozytywny wpływ na nasz dobrostan w pracy mają relacje międzyludzkie (64,2 pkt) oraz środowisko pracy (64 pkt). Negatywnie wpływa na niego kondycja psychiczna (58,2 pkt) i fizyczna (57,1 pkt) oraz możliwości rozwoju i poczucie sensu (58,7 pkt).

– Kondycja fizyczna to najniżej oceniony w badaniu wymiar dobrostanu – mówi Joanna Kotzian, współautorka badania oraz jedna z założycielek Well.hr – Swój stan zdrowia dobrze ocenia 65% pracujących Polaków, jednak tylko 44% regularnie poddaje się badaniom. Tylko połowa regularnie podejmuje aktywność fizyczną i nieco więcej niż połowa (51%) zdrowo się odżywia. Mamy też duży problem z regeneracją. Tylko 43% z nas nabiera sił po wyczerpującym dniu pracy, natomiast 20% udaje się to rzadko lub prawie nigdy. Tymczasem zdolność do regeneracji ma wpływ nie tylko na nasze zdrowie, ale także na kondycję psychiczną.

Z badania Well.hr wynika, że nieco lepiej oceniają swój wellbeing w pracy ludzie młodzi, kobiety i menedżerowie, a także osoby pracujące zdalnie i hybrydowo oraz w elastycznym lub zadaniowym czasie pracy. Pozytywnie na wartość indeksu wpływa również wynagrodzenie.

Porównując ofertę pracodawców z oczekiwaniami pracowników Well.hr zidentyfikowało niezaspokojone potrzeby pracowników (tzw. wellbeing gap). – To bardzo ważna informacja dla pracodawców, którym zależy na trafionych inwestycjach w wellbeing – mówi Joanna Kotzian.

Oferta pracodawców i potrzeby pracowników spotykają się w dwóch przypadkach: atmosfera pracy i opieka medyczna. Poza tym pracodawcy koncentrują się – zdaniem pracowników – głównie na działaniach, które zapewniają ciągłą i efektywną pracę – BHP, bezpieczeństwie zatrudnienia (po 38%), narzędziach i systemach wspierających pracę (29%) oraz otwartej komunikacji (29%). Tymczasem pracownicy oczekują z ich strony przede wszystkim docenienia (38%), wyższego bezpieczeństwa finansowego (34%), pewności, że otrzymają wsparcie, jeśli znajdą się w trudnej sytuacji życiowej (28%), a także działań adresowanych do rodzin pracowników (26%). Na liście niezaspokojonych potrzeb znalazły się też inicjatywy związane ze zdrowiem psychicznym – profilaktyką stresu i wypalenia zawodowego oraz dostępem do specjalistów zdrowia psychicznego. – Pracodawcy powinni się przyjrzeć zwłaszcza kwestii docenienia – z naszego badania wynika, że jedynie połowa pracujących Polaków czuje się w pracy doceniana – mówi Magdalena Pancewicz, współautorka badania i współwłaścicielka Well.hr. – Wygląda na to, że wciąż nie potrafimy okazywać sobie uznania lub formy, którymi to robimy są nieadekwatne do potrzeb. Niedoceniani w Polsce czują się zwłaszcza pracownicy dojrzali.

Inwestycje w dobrostan przynoszą korzyści nie tylko pracownikom, ale także pracodawcom. Poczucie dobrostanu w pracy wyraźnie przekłada się na postawy pracowników wobec firmy.
– Pracownicy o wysokim wskaźniku wellbeingu wiążą swoje plany na przyszłość z obecnym miejscem pracy i poleciliby je innym. Natomiast poczucie dobrostanu znacznie poniżej średniej cechuje pracowników, którzy chętnie zmieniliby zatrudnienie i nie są skłonni do polecania znajomym obecnego pracodawcy wyjaśnia Magdalena Pancewicz.  

Well.hr zamierza prowadzić podobne badania co roku. Pozwoli to monitorować poziom wellbeingu pracowników i ustalać, jakie obszary mają na niego wpływ w kolejnych latach. – Zapraszamy też pracodawców do współpracy przy realizacji podobnych badań. Dzięki Wellbeing@Work Index uzyskają możliwość porównania wellbeingu swojego zespołu z dobrostanem Polaków, a także osób zatrudnionych w organizacjach o podobnym charakterze mówi Kotzian.

– Bardzo się cieszę, że w końcu mamy dostęp do kompleksowego badania, które może pomóc nam – pracodawcom wyznaczyć priorytety i obrać kierunki działań w niezwykle szerokim obszarze, jakim jest wellbeing pracownikówmówi Katarzyna Kołodziejak, HR Managerka w firmie L’Oréal. – Raport Well.hr jest kompleksowym narzędziem, które pozwala budować i uzupełniać już istniejące strategie wellbeingowe oraz pracować nad zmianą kultury organizacyjnej. Już nie mogę się doczekać wdrażania konkretnych rozwiązań, dzięki znalezionym w nim inspiracjom.

 

O badaniu

Badanie Wellbeing@Work Index zostało przeprowadzone przez firmę Well.hr w IV kwartale 2022 r. na reprezentatywnej próbie Polaków (n=1011) wykonujących pracę na rzecz jednego pracodawcy. Raport z wybranymi wynikami badania jest dostępny nieodpłatnie na stronie: https://www.wellbeingatworkindex.com


Źródło: Well.hr

Well.hr powstało w 2018 r. Firma specjalizuje się w obszarach wellbeingu, różnorodności, employer brandingu, kultury organizacyjnej, budowania zaangażowania i komunikacji wewnętrznej. Prowadzi badania, tworzy i wdraża strategie, promuje najlepszych pracodawców i ich praktyki oraz dostarcza inspiracji i edukuje rynek, m.in. w cyklicznie wydawanych raportach. Well.hr jest także twórcą pierwszej w Polsce bazy pracoumilaczy. Misją firmy jest zmiana miejsc pracy w Polsce na lepsze. www.well.hr

 

 

0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu