Innowacyjność uratuje polskich pracodawców przed kryzysem?

Innowacyjność uratuje polskich pracodawców przed kryzysem?

Aż dla 70% specjalistów i menedżerów innowacyjność firmy jest ważna. Jej rozwój to jedno z kluczowych wyzwań stojących przed większością firm, bez względu na ich wielkość, branżę i formę prowadzonej działalności. Dodatkowo, jest kluczowym kryterium wyboru bez względu na płeć, wskazuje na nią 69% kobiet oraz 73% mężczyzn.

Innowacyjne działania mają doprowadzić do poprawy konkurencyjności konkretnych przedsiębiorstw, co może mieć wpływ na rozwój gospodarczy regionów czy nawet państw. Są wykorzystywane w każdej dziedzinie gospodarki. Ich poszukiwanie i stosowanie jest z jednej strony bardzo ryzykowne i nieprzewidywalne, jednak z drugiej jest też szansą dla przedsiębiorstwa na utrzymanie a nawet wzmocnienie pozycji rynkowej. Antal oraz Sodexo Polska przygotowali raport “Innowacyjne środowisko pracy”, które zostało przeprowadzone metodą CAWI na próbie 1 016 specjalistów i menedżerów w terminie 8-18 września 2022 roku. Patronami raportu są Pracodawcy RP oraz SPCC.

Innowacji chcą prawie wszyscy – dostają je nieliczni

Innowacyjność, przy wyborze miejsca pracy najbardziej ceni wyższa kadra zarządzająca (84%). Jest kluczowa także dla 77% inżynierów i osób pracujących w marketingu. Na innowacyjność najmniej zwracają uwagę prawnicy (56%) i administracja (60%).

Tymczasem tylko 4 na 10 badanych uważa obecne miejsce pracy za innowacyjne, przy czym tylko co dziesiąty jest o tym całkowicie przekonany. Podobny odsetek respondentów określa swoją obecną firmę jako nieinnowacyjną.

Dane te wskazują, że polskie firmy mają nad czym pracować w kontekście innowacyjności. Według najnowszej odsłony rankingu Global Innovation Index 2022 przygotowanego przez WIPO Szwajcaria została okrzyknięte najbardziej innowacyjną gospodarką na świecie. Polska uplasowała się na 38. miejscu z wynikiem 37,5 punktów. W porównaniu do edycji 2021 spadliśmy o dwie pozycje. Uczestnicy polskiego rynku pracy i obserwatorzy powinni dążyć do tego, aby wskaźnik innowacyjności posiadał stałą tendencję wzrostową. W tym obszarze konieczna jest współpraca środowisk biznesowych, naukowych i decydentów politycznych.

Małgorzata Bachner Regional Operations Manager, Sodexo Polska

Część firm jest we wczesnym stadium innowacyjnej transformacji – szuka sposobów na podniesienie innowacyjności i stawia je za priorytet, jednak w odbiorze pracowników droga jest jeszcze daleka. Jednocześnie wciąż innowacje mają niski priorytet dla pracodawcy wg aż 30% respondentów. W większości organizacji, w których pracują badani, innowacje mają wysoki priorytet – dla 12% bardzo wysoki, dla 32% raczej wysoki.

Aż 56% pracowników potwierdza, że czuje, iż w swoim miejscu pracy ma przyzwolenie na popełnianie błędów. A poczucie bezpieczeństwa w tym zakresie, jest bardzo istotne byśmy chcieli próbować zmieniać rzeczywistość. W mojej ocenie, polscy pracodawcy dojrzali do akceptowania tych błędów oraz do inwestowania w mniejsze zasoby, w projekty o niskim prawdopodobieństwie powodzenia. Nie byliśmy jako gospodarka zamożni, nie mogliśmy pozwolić sobie na wysokie ryzyko niepowodzenia, ale wraz z rozwojem, dojrzewaniem rynku zakładam, że w dalszym ciągu będzie to ulegało zmianie.

Roman Zabłocki, Business Unit Director Antal, Engineering & Operations.

Automatyzacje i nowe rozwiązania – jak firmy inwestują w innowacje?

Najwięcej firm (30%) wspiera innowacyjność poprzez inwestycje we wdrożenia nowych rozwiązań, automatyzację prostych procesów oraz technologie ułatwiające komunikację. ¼ oferuje rozwiązania wspierające współpracę na odległość i tyle samo firm nagradza innowacyjne pomysły i myślenie. Ponownie ważnym czynnikiem stymulującym innowacyjność według respondentów jest miejsce pracy. Za ważny przejaw wspierania innowacyjności respondenci uznają inwestycje firm w nowoczesną przestrzeń do pracy (15%) i oferowanie rozwiązań stymulujących współpracę w miejscu pracy (12%).

Pracownicy wiedzą, że zaawansowane technologie stwarzają nowe możliwości. W Polsce potencjał innowacyjności i przedsiębiorczości jest jeszcze niezagospodarowany. Wymaga wsparcia w postaci rozwiązań systemowych, takich jak inwestycje w szkolnictwo i edukację wyższą, rozbudowę ośrodków badań naukowych, tworzenie odpowiednich ram prawnych dla innowacyjności oraz zwiększanie nakładów finansowych na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Z drugiej strony firmy w Polsce mogą w znacznym stopniu samodzielnie wpływać na rozwój potencjału innowacyjności, przede wszystkim inwestując w pracowników i stwarzając im odpowiednie warunki do rozwoju i generowania innowacji w miejscu pracy. Marta Stańczak CEO Corporate Segment, Sodexo Polska

Niemal co druga firma nie liczy się z samopoczuciem pracowników

W czasach, gdy coraz więcej mówi się o wellbeingu pracownika okazuje się, że aż 40% firm nie wspiera takich rozwiązań.  Co 5 firma daje możliwość udziału w kursach i webinarach w kontekście dbania o siebie, zajęciach sportowych lub pracownicy sami wybierają elastyczny model pracy (zdalny, hybrydowy, stacjonarny). 15% firm oferuje rozwiązania poprawiające komfort w miejscu pracy lub posiłki czy karty lunchowe. Co dziesiąty ankietowany wymienia, że firma oferuje konsultacje z psychologiem, wsparcie coacha lub dodatkowe dni wolne.

W sytuacji, gdy pracodawcy nieustannie potrzebują nowych pracowników, a dysproporcje między oferowanymi wynagrodzeniami nie są aż tak znaczące, coraz większą rolę odgrywają czynniki pozapłacowe. To właśnie wellbeing i stojące za nim udogodnienia coraz częściej przyciągają topowe talenty. Kluczowe niegdyś benefity, którymi można było zatrzymać pracownika lub przyciągnąć nowego takie jak: prywatna opieka medyczna, pakiet sportowy, czy ubezpieczenie na życie wypadają dość blado na tle rozwiązań poprawiających komfort pracy oferowanych przez pożądanych pracodawców. Korzyści, które pracownicy chcieliby otrzymywać to dodatkowe premie i bonusy, elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej czy dodatkowe dni urlopu.

Marieta Brzykcy, Team Leader Antal, Engineering & Operations

0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu