Jak budować dobre relacje w organizacji za pomocą komunikacji i doświadczeń?

Jak budować dobre relacje w organizacji za pomocą komunikacji i doświadczeń?

Webinar #3: Jak budować dobre relacje w organizacji za pomocą komunikacji i doświadczeń?

Trzy kwestie okazały się kluczowe w ramach rozmowy o budowaniu relacji wewnątrz organizacji. Pierwsza dotyczy leadershipu i tego jak wyłaniać liderów i kim powinni być dla zespołów. Omawialiśmy jakie powinni mieć cechy, żeby pracownicy mieli poczucie współpracy, rozwoju i tak ważnego dziś bezpieczeństwa. Drugi obszar wiąże się z rolą kobiet na kluczowych stanowiskach. Badania jasno dowodzą, jak dobry wpływ na działalność firm ma zachowanie parytetów, natomiast praktyka pokazuje, że wiele organizacji nie wykorzystuje w pełni tych możliwości. Trzeci aspekt dotyczył współpracy międzypokoleniowej i uczestnicy webinaru okazali się zwolennikami i praktykami zespołów zróżnicowanych wiekowo. Za ważny aspekt uznali wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń i kompetencji. Monika Domańska, członkini Rady Programowej Dream Employer