Koniec dużych podwyżek płac w IT. Raport HAYS

W roku 2023 sytuacja gospodarcza oraz ograniczenie zleceń napływających do polskich firm IT od zagranicznych klientów, doprowadziły do spadku liczby projektów dostępnych dla specjalistów IT i zmniejszenia presji płacowej. Jak wynika z Raportu płacowego Hays IT Contracting 2024, branża doświadczyła wyhamowania, a w pewnych obszarach specjalizacyjnych wręcz zatrzymania wzrostu wynagrodzeń. Postępująca cyfryzacja i rozwój sztucznej inteligencji ujawniają jednak nowe luki kompetencyjne, co niektórym specjalistom w roku 2024 zagwarantuje bardzo silną pozycję na rynku pracy.

Miniony rok był bardzo dynamiczny i niejednoznaczny dla branży IT. Chociaż na rynku utrzymywało się wysokie zapotrzebowanie na ekspertów w dziedzinie technologii, to jednocześnie zauważalne było spowolnienie tempa rozwoju zespołów IT. W perspektywie pracowników sektor IT pozostanie jednak jednym z najbardziej atrakcyjnych. Również w roku 2024 będzie oferował możliwości rozwoju oraz konkurencyjne wynagrodzenie.

O ile mniejsza liczba projektów związanych z wytwarzaniem oprogramowania ogranicza rynkowy popyt na software developerów z krótszym doświadczeniem zawodowym, to stale rośnie liczba ofert kierowanych do ekspertów w innych dziedzinach, np. tych specjalizujących się w systemach ERP lub bezpieczeństwie informatycznym

Arkadiusz Wargin, CEE Executive Director, IT Contracting w Hays

W podobnym tonie wypowiada się Elwira Policht, Recruitment Director – IT Contracting w Hays Poland, podkreślając, że automatyzacja oraz długoterminowe cykle projektowe ograniczyły rynkowe zapotrzebowanie na programistów, szczególnie tych z doświadczeniem poniżej trzech lat.

W ostatnim czasie wiele firm podejmowało decyzje biznesowe, związane z inwestycjami w automatyzację, analitykę danych oraz bezpieczeństwo cyfrowe. W konsekwencji największe zapotrzebowanie dotyczyło specjalistów w obszarze analityki i inżynierii danych, sztucznej inteligencji, bezpieczeństwa IT oraz SAP. Należy oczekiwać, że trend ten będzie aktualny również w roku 2024.

Elwira Policht, Recruitment Director – IT Contracting w Hays Poland

Utrzymująca się niepewność gospodarcza sprawia jednak, że firmy opracowały ostrożne plany płacowe i rekrutacyjne, a wiele decyzji kadrowych będzie podejmowanych wraz z rozwojem sytuacji.

PODWYŻKI MNIEJSZE NIŻ PRZED ROKIEM I NIE DLA KAŻDEGO

Jak pokazują odpowiedzi firm z branży IT opisane na łamach Raportu płacowego Hays IT Contracting 2024, w minionym roku podwyżki przeprowadziło 80 proc. z nich. Największy odsetek pracodawców z sektora technologicznego zadeklarował, że ubiegłoroczny wzrost wynagrodzeń nie przekroczył 10% (42 proc. odpowiedzi). Analogiczne pytanie sprzed roku, czyli dotyczące zmian wynagrodzeń w firmach w 2022, pokazywało, że płace wzrosły wtedy w 85 proc. firm i najczęściej była to zmiana w przedziale 10-20%.

Jednoznacznie potwierdza to wyhamowanie dynamiki płacowej w branży, o czym świadczy również analiza strategii płacowej pracodawców. Aż 20 proc. firm IT deklaruje, że w roku 2024 oferowane wynagrodzenia pozostaną na dotychczasowym poziomie. Odsetek respondentów udzielających takiej odpowiedzi wzrósł o 11 pkt proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Co więcej, zaledwie 22 proc. pracodawców z branży IT przyzna podwyżki przekraczające poziom 10%. W ubiegłym roku odsetek ten wyniósł aż 56 proc.

Źródło: Raport płacowy IT Contracting 2024, Hays Poland

Zgodnie z prognozami, w ostatnich miesiącach większość specjalizacji IT odnotowała stabilizację płac. Chociaż w poprzednich latach wzrosty stawek kontraktorów IT sięgały nawet kilkudziesięciu procent, to w roku 2023 średnie podwyżki nie przekroczyły 10 proc. Nie zmienia to jednak faktu, że zarobki w branży IT pozostają jednymi z najwyższych w Polsce.

Elwira Policht, Hays Poland

Jak wynika z Raportu płacowego Hays IT Contracting 2024, w przypadku ekspertów IT świadczących swoje usługi w modelu B2B, największe wzrosty stawek godzinowych, wynoszące nawet 25 proc. dotyczyły specjalistów w obszarze bezpieczeństwa IT, m.in. pentesterów, analityków SOC oraz inżynierów ds. cybersecurity. Wyraźny wzrost stawek odnotowały również inżynieria i analityka danych, sztuczna inteligencja oraz SAP.

NADAL WYSOKIE ZAPOTRZEBOWANIE NA KOMPETENCJE IT

Pomimo niepewności, wciąż aż 94 proc. firm IT planuje rekrutować w roku 2024, a ponad połowa z nich spodziewa się wyzwań w pozyskiwaniu pracowników. Charakterystykę tych wyzwań najtrafniej przedstawiają deklaracje respondentów badania Hays. Aż 49 proc. pracodawców z branży uważa bowiem, że kandydaci mają wysokie oczekiwania finansowe, którym organizacja nie jest w stanie sprostać. Kolejne 47 proc. jest zdania, że na rynku brakuje doświadczonych specjalistów i menedżerów.

Źródło: Raport płacowy IT Contracting 2024, Hays Poland

 

Chociaż na rynku mówi się o gorszej kondycji globalnego i polskiego rynku pracy IT, to zdecydowanie nie mamy do czynienia z zapaścią. Firmy wciąż poszukują ekspertów z silnym zapleczem kompetencyjnym, aktualną wiedzą, bogatym doświadczeniem i ciekawym portfolio projektów. Jednocześnie konkurencja o takich kandydatów wciąż jest wysoka, a zapotrzebowanie na specjalistów IT przewyższa ich dostępność na rynku.

Joanna Szymańska, Executive Manager – IT Contracting w Hays Poland

 

Pełny raport można pobrać tu:Raport jest dostępny tutaj.

Raport płacowy Hays IT Contracting jest zestawieniem poziomów wynagrodzeń na blisko 120 stanowiskach, uzupełnionym wnioskami i komentarzami ekspertów. Raport bazuje na oczekiwaniach finansowych ponad 16 tysięcy kontraktorów IT. Zestawienie zostało opracowane na podstawie danych uzyskanych w ramach projektów rekrutacyjnych realizowanych przez Hays Poland w 2023 r.

0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu