PRAWO: Kto ponosi odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków BHP?

PRAWO: Kto ponosi odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków BHP?

Przedmiotem ochrony art. 220 kodeksu karnego jest prawo pracownika do pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Przepis ten sankcjonuje niedopełnienie przez pracodawcę obowiązków z zakresu BHP. Chodzi o ochronę dwóch najcenniejszych wartości, jakimi są zdrowie i życie pracowników.

Czytaj więcej >>