Laureaci trzeciej edycji Konkursu Dream Employer

Laureaci trzeciej edycji Konkursu Dream Employer

Znamy już firmy, które zdobyły tytuł Dream Employer na rok 2024!

Z przyjemnością ogłaszamy laureatów trzeciej edycji Konkursu Dream Employer, którzy zasłużyli na miano najlepszych pracodawców 2024 roku. Konkurs ten nie tylko nagradza firmy, ale także stanowi wsparcie dla organizacji, które wyróżniają się w dotarciu, rekrutacji i utrzymaniu najbardziej wartościowych pracowników.

Jury programowe, podczas swojego posiedzenia 7 grudnia, dokonało wyboru trzech zwycięskich firm, reprezentujących kategorie małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. W tym roku szczególny nacisk został położony na docenienie wyjątkowych działań w obszarze funkcjonowania elastycznych modeli pracy oraz dbałość o szeroko rozumiany dobrostan pracowników.

W konkursie Dream Employer brano pod uwagę dwie główne kategorie oceny:

  1. Narzędzie badawcze: do oceny doświadczeń pracowników użyto ankiety Employee Experience Survey, zawierającej 23 pytania zamknięte i jedno otwarte. Analiza statystyczna pozwoliła na wyodrębnienie pięciu kluczowych obszarów: Rozwój, Przełożeni, Warunki pracy, Współpraca w organizacji oraz Współpraca w zespole.
  2. Przygotowany przez firmy opis najlepszych praktyk prezentuje działania firmy w kluczowych obszarach i kompetencjach, które wyróżniają najlepsze miejsca pracy.

Na podstawie wyników można stwierdzić, ze najwyżej ocenianym czynnikiem w badanych firmach były Warunki pracy a najniżej ocenianymi obszarami były Rozwój i Współpraca w Organizacji.

W swoich opisach firmy zaprezentowały szereg ciekawych praktyk i inicjatyw, które przekładają się na zaangażowanie pracowników i ich chęć pozostania w firmie na dłużej.

Tytuł Dream Employer 2024 otrzymuje trzech wyjątkowych pracodawców:

NetworkedAssets Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w architekturze oprogramowania i jego rozwoju, z siedzibą w Berlinie i Wrocławiu. W konkursie wyróżnia się integracyjnym podejściem do kultury pracy opartej na regularnym feedbacku, zaangażowaniem pracowników, elastycznością, otwartą komunikacją i wsparciem dla różnorodności.

Edge One Solutions Sp. z o.o. – usługi i doradztwo informatyczne, doświadczony partner w zakresie dostarczania zasobów, rozwoju oprogramowania i obsługi. Firma wyróżnia się jako najlepszy pracodawca dzięki wyjątkowej kulturze opartej na wartościach, innowacyjnych projektach, zaawansowanych programach rozwoju, dbałości o zdrowie pracowników i elastycznych formach pracy,

TAURON Obsługa klienta Sp. z o.o. – świadczy usługi na rzecz Klientów wewnętrznych w ramach Grupy TAURON oraz ich Klientów. W konkursie firma wyróżniła się troską o dobrostan pracowników, oferując inicjatywy wsparcia zdrowia, elastyczne formy pracy i innowacyjne programy rozwoju menadżerów, co tworzy integralną kulturę organizacyjną w firmie.

W cyklu kolejnych artykułów będziemy z przyjemnością prezentować każdego z laureatów indywidualnie dzieląc się tym, co każda z wyróżnionych firm robi wyjątkowego.

Wszystkim laureatom ogromnie gratulujemy nie tylko zasłużonej nagrody, ale przede wszystkich wspaniałych praktyk w budowaniu najlepszego miejsca pracy dla ludzi i życzymy, aby ten poziom zadowolenia i zaangażowania pracowników nigdy nie malał.