Nadgodziny a składka na ZUS

Nadgodziny a składka na ZUS

Praca w godzinach nadliczbowych musi być ewidencjonowana, a wypracowane przez pracownika nadgodziny stanowią jego przychód, od którego jest naliczana składka na ZUS oraz pobierana zaliczka na podatek dochodowy. Brak należytej ewidencji nadgodzin grozi pracodawcy odpowiedzialnością karną i karno-skarbową.

Czytaj więcej >>