Nagrody Karty Różnorodności rozdane. Wyróżniono inicjatywy polskich pracodawców na rzecz równości

Nagrody Karty Różnorodności rozdane. Wyróżniono inicjatywy polskich pracodawców na rzecz równości

1 grudnia, podczas uroczystej gali w Warszawie, po raz pierwszy wręczono Nagrody Karty Różnorodności – wyróżnienia przyznawane pracodawcom wspierającym różnorodność, równość i inkluzję. Do konkursu zgłoszono 164 inicjatywy podejmowane przez firmy, samorządy i organizacje pozabiznesowe. Organizatorem plebiscytu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynator Karty Różnorodności w Polsce.

Pierwsza edycja Nagrody Karty Różnorodności została przeprowadzona z okazji obchodów 10-lecia Karty Różnorodności w Polsce. To inicjatywa prowadzona pod egidą Komisji Europejskiej w 26 krajach. Ideą Karty Różnorodności jest dobrowolne zobowiązanie przyjmowane przez pracodawców do zapobiegania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, a także do upowszechniania wartości związanych z zarządzaniem różnorodnością, równością i włączaniem (ang. DEI – diversity, equity, inclusion).

Programy i projekty nagrodzone w konkursie Karty Różnorodności dotyczą ważnych społecznie wyzwań, w których rozwiązanie angażują się firmy, samorządy, organizacje pozarządowe czy instytucje kultury, wychodząc poza prawne zobowiązania. To pomysły innowacyjne, długofalowe i często odważne, stanowiące inspirację dla innych organizacji, wzmacniające te obszary, w których system nie działa w Polsce w sposób wystarczający. Pokazujące świadomość i wrażliwość społeczną ich inicjatorów, ale też to, że nawet małe organizacje mogą zmieniać naszą rzeczywistość.

Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca Jury konkursu

Biznes, samorządy i organizacje na rzecz różnorodności

Do konkursu zostały zgłoszone 164 inicjatywy. Każdy podmiot mógł zgłosić dowolną liczbę inicjatyw w jednej z trzech kategorii głównych: DEI w biznesie, DEI w samorządach i DEI w organizacjach pozabiznesowych.

Firmy zgłosiły łącznie 114 inicjatyw, samorządy 22, a pozostałe organizacje (m.in. NGO, uczelnie wyższe, instytucje publiczne) 28 inicjatywy. Najwięcej podjętych przez siebie działań na rzecz różnorodności, równości i inkluzji zgłosił Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (aż 19 inicjatyw). Udział w konkursie wzięło łącznie 85 podmiotów (firm, samorządów i organizacji).

WYNIKI KONKURSU

  • Kategoria: DEI w biznesie

podkategoria: partnerstwo 

miejsce I: Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami, Bank BNP Paribas

wyróżnienie: Dziewczyny w grze, CD PROJEKT RED

podkategoria: aktywizm korporacyjny 

miejsce I: nagrody nie przyznano

wyróżnienie: Happy Parents, Philip Morris w Polsce

podkategoria: odpowiedź na potrzeby osób uchodźczych

miejsce I: Pomoc Ukrainie, Grupa LUX MED

podkategoria: wolontariat pracowniczy

miejsce I: mBank pomaga ofiarom wojny w Ukrainie, mBank S.A 

wyróżnienie: nie przyznano

podkategoria: nowatorskie podejście

miejsce I: Program „Diversity Tracker”, TVN WARNER BROS. DISCOVERY

wyróżnienie: CzekoSprawni, LOTTE Wedel sp. z o.o.

  • Kategoria: DEI w sektorze pozabiznesowym

miejsce I: Inicjatywa „Mamy –Mamom”, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

wyróżnienie: Kampania społeczna #NieMamWątpliwości, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

  • Kategoria: DEI w samorządach

miejsce I: Standardy przyjaznej obsługi osób LGBT+ w obszarze pomocy społecznej, psychologicznej i obsługi klienta, Urząd Miejski w Gdańsku

wyróżnienie: Fabryka Aktywności Miejskiej, Urząd Miasta Łodzi

  • Nagroda specjalna

Nagrodę specjalną za strategiczne i długofalowe wsparcie rozwoju Karty Różnorodności w Polsce otrzymała firma Orange Polska – opiekun polskiej Karty Różnorodności.

Jury konkursu

Inicjatywy oceniało 22-osobowe jury składające się z osób reprezentujących biznes, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne. Członkowie i członkinie jury nie przyznawali ocen inicjatywom, w które byli zaangażowani lub w które były zaangażowane reprezentowane przez nich podmioty.

Przewodniczącą jury była Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pozostałe osoby w jury: Ewa Lisowska (Szkoła Główna Handlowa), Karolina Zdrodowska (Urząd m.st. Warszawy), Dariusz Kowalski (Uniwersytet SWPS), Karolina Andrian (Fundacja Share the Care) Maciej Bagiński (Polska Akcja Humanitarna), Slava Melnyk (Kampania Przeciw Homofobii), Jolanta Gumula (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN), Marianna Wartecka (Fundacja Ocalenie), Janina Owczarek (International Organization for Migration), Agata Robińska (Fundacja TAKpełnosprawni), Katarzyna Bogatko (Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego), Irena Dawid-Olczyk (Fundacja La Strada), Dorota Szostek-Rustecka (Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga), Oliwia Komada (Deloitte), Małgorzata Petru (Bank BNP Paribas), Małgorzata Sztabińska (ERGO Hestia), Marta Pszczoła (Santander Bank Polska), Anna Kowalik–Mizgalska (Orange Polska), Małgorzata Skibińska (Provident Polska), Roman Skrzypczyński (PwC), Karol Bukala (NatWest Poland).

Jury konkursu musiało dokonać trudnego wyboru spośród wielu bardzo dobrych aplikacji. Dziś serdecznie gratulujemy nagrodzonym organizacjom, bardzo dziękując wszystkim, którzy prowadzą działania na rzecz wzmocnienia spójności społecznej w Polsce. Każda z aktywności zgłoszonych do nagrody Karty Różnorodności jest z pewnością potrzebna i warta kontynuacji.

Marzena Strzelczak

Statuetki rozdane w Warszawie

Gala rozdania Nagród Karty Różnorodności odbyła się 1 grudnia br. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Statuetki zostały wykonane z gliny przez podopiecznych Fundacji Synapsis – fundacji dla dzieci i dorosłych z autyzmem.

Gala była jednocześnie uroczystym zakończeniem całorocznych obchodów 10-lecia Karty Różnorodności w Polsce, którego partnerami byli: Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga, Orange Polska, NatWest Group, Santander Bank Polska i ERGO Hestia.

Patroni Nagrody Karty Różnorodności: NGO.pl, Polska Akcja Humanitarna, Fundacja Ocalenie, Fundacja Share the Care, TAKpełnosprawni, PRoto.pl, pulsHR.pl. Personel Plus

Więcej informacji: www.kartaroznorodnosci.pl/nagroda

***

Karta Różnorodności, koordynowana w Polsce od 2012 roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ma na celu zachęcanie pracodawców w Polsce do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji oraz upowszechnianie tworzenia otwartych na różnorodność i włączających miejsc pracy. www.kartaroznorodnosci.pl


źródło: Forum Odpowidzialnego Biznesu

0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu