Priorytety i wyzwania liderów HR – najważniejsze porady i strategiczne inicjatywy na 2023 rok – Raport Gartnera

Autorka: Aniela Kryczek

Rok 2022 zwrócił uwagę na potrzebę polepszenia i usystematyzowania praktyk prowadzonych przez liderów HR w czasach niepewności finansowej, politycznej i społecznej, dotykającej pracowników z różnych stron świata i na rozmaitych stanowiskach. Rosnąca inflacja, zaburzenia w łańcuchach dostaw, luki kompetencyjne na rynku pracy oraz zwiększające się oczekiwania pracowników to tylko niektóre z czynników nasilających presję ciążącą na kierownictwie w firmach.

Badanie przeprowadzone przez firmę Gartner w 60 krajach, obejmujące ponad 800 liderów sektora HR, umożliwiło głęboki wgląd w ich największe obawy i najważniejsze cele związane z zatrudnieniem   w   2023   roku.  Poniżej  przedstawiono pięć priorytetowych wyzwań najczęściej wybieranych przez respondentów:

 1. Skuteczność lidera i menedżera priorytet 60% respondentów
 2. Projektowanie organizacyjne i zarządzanie zmianami priorytet 53% respondentów
 3. Employee experience priorytet 47% respondentów
 4. Rekrutacja priorytet 46% respondentów
 5. Przyszłość pracy   priorytet 42% respondentów

 

Źródło: Gartner 2023 HR Priorities Survey

 

 Skuteczność lidera i menedżera (Leader and Manager Effectiveness)

Liderzy są świadomi zmieniającego się środowiska pracy i wpływu zmian na ich obowiązki i podejście do pracownika. Potrzeba adaptacji dotyczy głównie przearanżowania relacji lider-pracownik na relację człowiek-człowiek. Gartner podkreśla, iż w kwestii wzorcowego zachowania  liderzy powinni skupić się nie na ściśle profesjonalnym a personalnym podejściu, wspierać nie pracowników a ludzi oraz koncentrować się nie na optymalizacji wydajności pracy, a raczej na zindywidualizowanym, elastycznym jej zarządzaniem.

Jaki więc powinien być nowy model lidera? Według badania, lider w 2023 roku powinien być skoncentrowany na pracowniku, w którym widzi człowieka. Relacje międzyludzkie w środowisku pracy mają opierać się na autentyczności, empatii i zdolności adaptacji, co pozwoli wytworzyć ludzkiego przywódcę, którego obecnie pracownicy niezwykle potrzebują.

Projektowanie organizacyjne i zarządzanie zmianą (Organisational Design and Change Management)

W obliczu dynamicznej transformacji cyfrowej, lecz także napięć na tle gospodarczym i politycznym w wielu krajach, potrzeba zmian i reform stała się codziennością, której wielu pracowników ma ostatecznie dość. Liderzy muszą stawić czoła rosnącej niechęci do zmiany i związanym z nią przemęczeniu pracowników (“change fatigue”), szczególnie, gdy czynniki te są związane z nasileniem chęci zmiany pracy.

Propozycją na słabnące morale i zmęczenie pracowników jest przyjęcie strategii zmian typu open-source, mającej na celu zaangażowanie pracownika w cały proces zmiany, a nie tylko postawienie go przed faktem dokonanym. Zamiast hierarchicznego dostępu do informacji, zatrudnieni byliby współodpowiedzialni za wizję zmiany oraz to oni zapewnialiby plan jej wdrożenia, stwarzając tym samym bardziej personalne, ludzkie podejście do problemu. Ważnym aspektem strategii open-source jest także skupienie komunikacji na otwartych konwersacjach pomiędzy pracownikami, bez wyłącznego polegania na oficjalnych kampaniach i komunikatach firmy na temat danej zmiany.

Employee experience

 Firmom i ich liderom przyjdzie również zmierzyć się z zachowaniem atrakcyjnych ofert rozwoju kariery w celu zatrzymania pracowników w organizacji. Z danych Gartnera wynika, iż jedynie co czwarty pracownik jest pewien rozwoju swojej kariery w firmie, a trzy na cztery osoby poszukujące innego stanowiska zamierzają szukać go na rynku zewnętrznym. Główne motywacje pracowników poszukujących nowego zatrudnienia koncentrują się na znalezieniu oferty z lepszym wynagrodzeniem, szerszymi możliwościami profesjonalnego rozwoju oraz obiecującymi ścieżkami kariery.

Liderzy muszą skupić się na poszerzaniu możliwości rozwojowych w zespole oraz stawiać na kooperację – umożliwiać pracownikom dzielenie się refleksjami, doświadczeniem i możliwościami na temat szans rozwoju kariery w firmie.

Rekrutacja (Recruiting)

Obecnym problemem w rekrutacji jest zaburzenie skuteczności sourcingu  i  onboardingu nowych pracowników. Rekruterzy na co dzień zmagają  się z  niedoborem liczby kandydatów i utrudnionym ich poszukiwaniem, szczególnie   w   przypadku wyspecjalizowanych pracowników o najbardziej pożądanych kwalifikacjach. Za główne źródło niepowodzeń uważa się specyfikę nowego, hybrydowego modelu pracy, a także większą niezależność i świadomość własnej wartości wśród aplikantów.

Według Gartnera istnieją 3 strategie pozwalające liderom na skuteczniejszą rekrutację:

Przyszłość pracy (Future of Work)

Obecne założenia dotyczące planowania siły roboczej nie pokrywają się z realnymi możliwościami i potrzebami współczesnego środowiska pracy. Przekonania, że:

są zupełnie niezgodne z realiami obecnego kontekstu, w którym dominuje chaos związany z dynamiką zmian na rynku pracy.

Powyższe wyzwanie wymaga opracowania nowych strategii, nowego podejścia do umiejętności, talentu i relacji pracownika z liderem. Badanie Gartnera proponuje:

Przed liderami HR stoją kompleksowe wyzwania, z którymi przyjdzie im się zmierzyć w zbliżającym się nowym roku. Niemniej, w przypadku największych priorytetów udało się zaprojektować potencjalne rozwiązania tychże wyzwań, umożliwiające odnoszenie dalszych sukcesów zarówno w zakresie efektywności firmy jak i satysfakcji jej pracowników.


Źródło: Gartner for HR, Top 5 Priorities for HR Leaders in 2023

Pełny raport znajdziesz tu > https://www.gartner.com/en/human-resources/trends/top-priorities-for-hr-leaders

0
  0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu