Co drugi badany polski pracownik zamierza zmienić pracę w ciągu najbliższego pół roku. RAPORT

Co drugi badany polski pracownik zamierza zmienić pracę w ciągu najbliższego pół roku. RAPORT

Zjawisko Wielkiej Rezygnacji, które pojawiło się w czasie pandemii, nie znika. Wbrew powszechnej opinii nie chodzi tylko o zarobki – dla dziewięciu na dziesięciu ankietowanych rozwój zawodowy jest jednym z głównych powodów decyzji o porzuceniu dotychczasowego pracodawcy. W odpowiedzi na rosnącą rotację kadr przedsiębiorcy podejmują działania mające na celu poprawę wizerunku firmy oraz intensyfikację procesu rekrutacyjnego. Zamiast tego, powinni zacząć od rozpoznania właściwych potrzeb pracowników i podjąć działania mające na celu ich zaspokojenie – wynika z raportu „Od fali odejść do fali zmian. Czy jesteśmy gotowi na nowe podejście do pracy?” przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte.

80 proc. wysoko wykwalifikowanych polskich pracowników rozważa zmianę pracy w najbliższej przyszłości. Odsetek osób, które rozważają przejście do innej firmy, najlepiej pokazuje skalę zjawiska Great Resignation (Wielkiej Rezygnacji – rosnącej rotacji oraz spadku zaangażowania pracowników) w Polsce. Do takich wniosków doszli eksperci zespołu Human Capital Deloitte, autorzy badania Od fali odejść do fali zmian. Czy jesteśmy gotowi na nowe podejście do pracy?, przeprowadzonego między 6 a 30 maja 2022 r. na grupie 974 respondentów z Polski reprezentujących różne branże i stanowiska.

Najczęściej wskazywanym czynnikiem, jaki skłoniłby pracowników do zmiany pracodawcy, była niska efektywność procesów dziejących się w ramach organizacji (46 proc. odpowiedzi). Drugim najistotniejszym argumentem był niski poziom wynagrodzenia (43 proc.), a trzeci najczęściej wskazywany powód rezygnacji to brak możliwości rozwoju (37 proc.).

Znaczenie zarządzania talentami przybiera na sile. Na decyzję o wyborze miejsca pracy wpływ mają nie tylko czynniki stricte finansowe, ale również komfort działania w ramach danej organizacji. Nasze badanie pokazało, że pracodawcy, aby zatrzymać talenty, powinni wprowadzić zmiany przede wszystkim w dwóch obszarach: wewnętrznych, proceduralnych aspektach funkcjonowania organizacji oraz zadbania o dobrostan pracowników.

John Guziak, partner, lider zespołu ds. Kapitału Ludzkiego w Polsce, Deloitte

Elastyczność i samorozwój

93 proc. respondentów ankiety Deloitte wskazało, że jednym z ważniejszych czynników determinujących decyzję o zmianie miejsca pracy, jest kwestia rozwoju zawodowego. Uczestnicy rynku pracy nie patrzą na swoje obowiązki jedynie pod kątem zarobkowym, ale również w kontekście realizacji własnych ambicji. Nie bez znaczenia są również benefity oferowane przez pracodawcę, takie jak elastyczny czas pracy (najważniejszy czynnik pozapłacowy według ankietowanych), prywatna opieka medyczna czy dodatkowy dzień wolny.

Elastyczny czas pracy staje się wymogiem pracy XXI wieku – w naszym badaniu został wybrany jako najważniejszy benefit pozapłacowy. Pracownik oczekuje nie tylko wynagrodzenia w formie pieniężnej, lecz ceni sobie także udogodnienia niematerialne. Zmiana stylu życia wywołana pandemią sprawiła, że priorytetem stało się dbanie o samopoczucie i komfort. Jednocześnie upowszechnienie nowych technologii sprawia, że szereg działań można wykonywać znacznie sprawniej. W efekcie coraz częściej testowana przez firmy na całym świecie koncepcja czterodniowego tygodnia pracy może za niedługo stać się nowym standardem pracy.

Zbigniew Łobocki, menedżer w zespole Human Capital, Deloitte

Komunikacja kluczem do efektywności

Chociaż wielu pracowników oczekuje możliwości pracy w systemie zdalnym lub hybrydowym, to 49 proc. ankietowanych wskazało, że praca na odległość spowodowała u nich wzrost odczuwanego stresu w porównaniu do wcześniejszego modelu pracy w biurze. Te osoby stwierdziły również, że od momentu wdrożenia pracy hybrydowej/ zdalnej liczba ich obowiązków wzrosła (32 proc. odpowiedzi). Kolejnymi czynnikami stresogennymi były erozja efektywności współpracy w ramach zespołu, jak i spadek klarowności komunikacji (odpowiednio 15 i 13 proc.). Według ekspertów Deloitte odpowiednio wysoki poziom jakości wymiany informacji z liderem i pozostałymi członkami zespołu nie tylko ogranicza ryzyko wystąpienia spornych sytuacji i poprawia efektywność działań, ale również zmniejsza prawdopodobieństwo podjęcia decyzji o odejściu z pracy. 80 proc. badanych zgodziło się bowiem ze stwierdzeniem, że nieodpowiednia komunikacja w danej firmie skłoniłaby ich do poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia.

Człowiek najlepszym aktywem

Przedsiębiorcy chcący zachować swoją pozycję rynkową muszą sobie uświadomić, że w dzisiejszej gospodarce to kapitał ludzki odgrywa kluczową rolę dla zachowania przewagi konkurencyjnej. Jak wynika z raportu, utrzymanie poziomu zatrudnienia i satysfakcja pracowników stają się najważniejszymi czynnikami w kontekście przyszłej ekspansji. W tym celu warto wykorzystać nowoczesną technologię, umożliwiającą zwiększenie efektywności wykonywanych działań przy jednoczesnym braku konieczności wydłużania czasu pracy. Co więcej, uelastycznienie pracy zespołów sprawia, że pracownicy są bardziej zadowoleni. W połączeniu z możliwością rozwoju w ramach danej organizacji przyczynia się to do postrzegania danego przedsiębiorstwa jako atrakcyjnego miejsca pracy.

Polscy przedsiębiorcy muszą się zmierzyć z wieloma nowymi wyzwaniami. Wielu z nich czeka wręcz „kwantowy przeskok” w sposobie zarządzania i budowania kultury organizacji. Decyzje, które dzisiaj podejmują liderzy, będą miały wpływ na to, czy zarządzane przez nich firmy skorzystają na „Wielkim przetasowaniu” czy stracą na „Wielkiej rezygnacji”.

Anna Szabowska-Walaszczyk, menedżer w zespole Human Capital, Deloitte

Pobierz pełny raport


Źródło: Deloitte

0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu