„World’s Most Attractive Employers 2022”. Raport Universum

„World’s Most Attractive Employers 2022”. Raport Universum

Autorka: Aniela Kryczek

Universum co roku przeprowadza obszerne wywiady z młodymi ludźmi, absolwentami kierunków związanych z biznesem, inżynierią i IT. Celem badań jest ustalenie jacy pracodawcy są przez nich najbardziej doceniani oraz jakie czynniki wpływają na decyzje absolwentów. A efektem tych badań jest coroczny raport „World’s Most Attractive Employers” Najnowsze badanie przeprowadzono od września 2021 roku do maja 2022 na grupie 185 tysięcy studentów z różnych stron świata.

W raporcie Universum można znaleźć informacje o aspiracjach młodych ludzi wkraczających na globalny rynek pracy, a także o rosnącej rozbieżności między ich oczekiwaniami a ekonomicznymi możliwościami pracodawców.

Kluczowe wnioski raportu zawarto w siedmiu punktach:

 1. Redefinicja systemu zatrudniania

Ze względu na dynamiczne zmiany na rynku pracy, talent shortages i wyższe oczekiwania kandydatów dotyczące wynagrodzenia, wiele firm boryka się obecnie z trudnościami ekonomicznymi i w efekcie – wycofuje się z rekrutacji. Relacja pracodawca-pracownik została zaburzona przez niedobory talentów i zachwianie oczekiwań, dlatego jest to pole, na którym w niedługim czasie powinno zajść wiele istotnych zmian.

 1. Koncentracja na finansowym aspekcie pracy

Według badań Universum, wszyscy ankietowani, określając wybór idealnego pracodawcy, główny nacisk kładli na proponowane wynagrodzenie. Jednym z najważniejszych priorytetów pozostaje zatrudnienie w firmie obiecującej „konkurencyjne pensje” lub „wysokie zarobki w przyszłości”. Takie wyniki dobrze pokazują, przed jak ogromnym wyzwaniem stoją firmy, które przy problemach związanych z inflacją i zwalniającym wzrostem gospodarczym muszą odnaleźć złoty środek między wysokimi finansowymi oczekiwaniami młodego pokolenia i realnymi możliwościami w zakresie stawki podstawowej.

 1. Wzrost potrzeby elastyczności czasu pracy i utrzymywania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

W tym roku, zarówno potrzeba elastyczności jak i równowagi „awansowała” o kilka miejsc pośród najważniejszych potrzeb młodych pracowników. Jest to sygnał dla pracodawców, by zastanowili się, na ile są w stanie zapewnić korzyści swoim pracownikom przy trwającym trendzie i rosnącej presji, by jednak pracować więcej za mniej.

 1. Wymagania dotyczące wydajności młodych pracowników mijają się z ich pojmowaniem pracowitości

Problemem okazuje się coraz mniejsze zainteresowanie młodego pokolenia poszukiwaniem „wyzwań” w pracy, co często sprawia, że nie potrafią sprostać wymaganiom pracodawców. Jest to kolejna oznaka rozbieżności między oczekiwaniami firm, a wartościami wyznawanymi przez młodych.

 1. Rosnąca polaryzacja w preferencjach zawodowych studentów

Na pierwszy plan wychodzą dwie najpowszechniejsze wizje stylu pracy. Tak zwani „Balance Seekers” i „Go-Getters” stanowią swoje charakterologiczne przeciwieństwa, gdy w grę wchodzi rozwój kariery i nastawienie na osiąganie wysokich wyników w pracy. Powyższy obraz sytuacji wymusza na firmach kolejne zmiany w podejściu do pracowników.

 1. Najwyżej oceniane firmy są kojarzone z wysoką wydajnością

Młodych pracowników i studentów najbardziej przyciągają firmy, które lansują hasła o „wysokiej wydajności”, „rekrutacji najlepszych talentów”, czy „pracy pełnej wyzwań”. Młodych interesują pracodawcy zorientowani na wyniki i produktywność. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, iż poszukiwanie stanowiska pełnego wyzwań koliduje z punktem czwartym, w którym mowa jest o małym zainteresowaniu młodego pokolenia wymagającymi zadaniami. Sprzeczność może wynikać ze złudnego wyobrażenia absolwentów na temat zatrudnienia bądź z ich niekompletnych kwalifikacji w danym obszarze.

 1. Wciąż ważne jest równoważenie działań globalnych i lokalnych

Kluczowe znaczenie ma rozumienie jakie czynniki wpływają na atrakcyjność firmy na poziomie lokalnym. Firmy działające globalnie muszą pamiętać o dostosowywaniu swoich ofert i wymagań rekrutacyjnych do lokalnych preferencji, w zależności od kraju i grupy docelowej.

 

Młodzi ludzie pragną łączyć wysokie zarobki z zachowaniem satysfakcjonującej jakości życia, jednak poszukując zatrudnienia, zderzają się z realiami kryzysu gospodarczego oraz rosnącą presją i konkurencją na rynku pracy. Według raportu Universum, przestój w zatrudnianiu nowych pracowników powinien zostać wykorzystany na przeformowanie strategii rekrutacji i employer brandingu firm. W ten sposób pracodawcy i pracownicy mogą wspólnie wypracować nową, optymalną kulturę pracy.

 

 

Opracowane na podstawie World’s Most Attractive Employers  2022, Universum

 

0
  0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu