Jak długo utrzymają się aktualne trendy płacowe? RAPORT ANTAL

Jak długo utrzymają się aktualne trendy płacowe? RAPORT ANTAL

11 lipca Antal opublikował 11. edycję Raportu Płacowego, wskazującego poziom wynagrodzeń na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich. Średnie miesięczne wynagrodzenie specjalistów i menedżerów wyniosło 13 654 PLN w stosunku do 12 768 PLN w 10. edycji, co oznacza wzrost o 13% w stosunku do ubiegłej edycji badania. 

Rok 2022 oznacza nowe możliwości dla pracowników, ale i pracodawców. W ciągu ostatniego roku eksperci Antal odnotowali bardzo wysoka dynamikę zmian w zakresie płac i nic nie wskazuje na to, aby miała się ona w najbliższym czasie ustabilizować. Na rosnące oczekiwania pracowników i kandydatów wpływ mają: poziom inflacji, wzrost stóp procentowych i niepewna sytuacja ekonomiczna związana z wojną toczącą się w Ukrainie. Te czynniki sprawiają, że oczekiwania wzrostu sięgają nawet 40% dotychczasowych pensji.

Jednomyślność pracodawców – 2022 rokiem podwyżek

Na największe podwyżki w 2022 mogli liczyć specjaliści i menedżerowie w branży IT (średnio o 34% więcej). Z wynikiem 18 843 zł brutto są – poza kadrą zarządzającą – najlepiej opłacanymi pracownikami w Polsce i nie tylko. Wyższa kadra zarządzająca (wzrost o 18%) – średnie wynagrodzenie miesięczne w tej grupie wyniosło 25 895 zł brutto. Handlowcy i marketerzy (wzrost o 29%) – ich średnia pensja brutto to 13 804 zł. Przedstawiciele finansów i księgowości odnotowali wzrost o 29%. To jeden z najwyższych wskaźników płac wśród badanych grup (obok sprzedaży i marketingu).

Obecne zapotrzebowanie na specjalistów IT przewyższa ich dostępność na rynku. Nadal branża technologii informatycznych chłonie doświadczone osoby, jak również wychodzi z ofertami do kandydatów, którzy przebranżowili się na IT bądź zaczynają zdobywać swoje pierwsze doświadczenia zawodowe w tym obszarze. Na rosnące wynagrodzenia wpływa też sytuacja ekonomiczna w kraju – inflacja, zmiany związane z Polskim Ładem, które często rzutują negatywnie na wynagrodzenia w przypadku pracy kontraktowej, niezwykle popularnej w sektorze. To wszystko winduje oczekiwania pracowników, którzy są coraz bardziej otwarci na propozycje finansowe w stabilnej w ich opinii walucie euro. Mnogość ofert pracy skutkuje również tym, że kandydaci stają się coraz bardziej wybiórczy i czekają na oferty wyjątkowe, które pozwolą im podnieść poziom finansowy o nawet 5000-6000 zł brutto – komentuje Monika Kiliańska, Team Manager, Antal IT Services.

 

Znaczną dywersyfikację wynagrodzeń widać także w obszarze Sales & Marketing. Najbardziej rozchwytywani pracownicy notują niespotykane wcześniej wzrosty. Jednocześnie niż demograficzny przy wysokim popycie determinuje silny wzrost płac na stanowiskach z niewielkim, nawet 3-letnim doświadczeniem – mówi Maryla Aftanasiuk-Lisiecka, Business Unit Director, Antal Sales & Marketing.

W porównaniu do poprzedniej edycji badania mocno odbiła się kadra zarządzająca, finanse i księgowość. Pracodawcy w obszarze finansów i księgowości wręcz nie nadążają za zmieniającymi się wynagrodzeniami. Najwyższe wzrosty odnotowano na poziomie specjalistów i menedżerów niższego szczebla. Na wyższych stanowiskach nie ma tak dużych zmian. Wpływ na wynagrodzenia miały: inflacja, wysokie stopy procentowe wpływające na raty kredytów, zmiany w polityce wynagrodzeń od stycznia 2021 r., a przede wszystkim pracodawcy, którzy szukają mocno wyspecjalizowanych, aktywnych ekspertów i wspierających biznes menedżerów – dodaje Michał Borkowski, Sector Manager, Antal HR, Finance, Legal & Administration

Specjaliści i menedżerowie zarządzania zasobami ludzkimi zanotowali wzrost wynagrodzeń o 22% – średnio wyniosło ono 12 524 zł brutto. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło tu 13 284 zł. Dynamika wzrostu wynagrodzeń w centrach usług wspólnych także rośnie (22%) – dzięki średniemu miesięcznemu wynagrodzeniu w wysokości 9 834 zł brutto. W logistyce średnio został odnotowany wzrost o 21% i miesięczna pensja brutto wyniosła 12 164 zł.  W branży farmaceutycznej i sprzętu medycznego średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło w badanym okresie 13 572 zł brutto (wzrost o 12%). Na stanowiskach inżynieryjnych odnotowano wzrost o 10% – średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 10 611 zł brutto. W bankowości i ubezpieczeniach wyniosło ono 12 724 zł brutto (wzrost o 7%). Prawnicy, którzy zyskali najwięcej w początkach pandemii, obecnie odnotowali wzrost przeciętnych płac o jedynie 3% Ich średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 13 068 zł brutto.  Płace przedstawicieli administracji wzrosły o 28% w stosunku do poprzedniej edycji raportu Antal – ich przeciętnie oferowane wynagrodzenie wyniosło 7 925 zł netto. Mimo znacznego wzrostu jest to wciąż najniżej opłacana grupa z wymienionych badaniu. Na tle ostatnich lat dynamika wzrostu wynagrodzeń jednak rośnie.

(Nie)oczywiste benefity pozapłacowe

Benefitami, które mocno zyskały na znaczeniu i pracodawcy oferują je najchętniej są prezenty i bony świąteczne, na co zapewne miała wpływ poprawiająca się sytuacja gospodarcza. W stosunku do poprzedniej edycji raportu ich wzrost nastąpił o 8 p.p. i oferuje je 42% firm. Na znaczeniu zyskały także benefity w postaci miejsca parkingowego (wzrost o 3 p.p.) oraz dofinansowanie do ubezpieczenia emerytalnego (wzrost o 5 p.p.)

Większość pracodawców dobrze określa potrzeby swoich pracowników. Największe różnice dotyczą dodatkowych dni urlopu – tutaj aż 35% badanych chciałoby otrzymywać taki benefit (wzrost o 6 p.p.), a nie ma go w ofercie obecnego pracodawcy. Kolejnym ważnym benefitem jest samochód służbowy – 24% respondentów chciałoby rozbudowania o ten punkt portfolio benefitów (wzrost o 2 p.p.) – oraz dofinansowanie edukacji – i tu analogicznie odnotowano 23% wskazań. Według specjalistów i menedżerów przeceniane są natomiast karty fitness.

Rozmawiamy z  Michałem Borkowskim z firmy rekrutacyjnej Antal

DEH: Jak pracodawcy będą sobie radzili z rosnącą presją placową w sytuacji pogłębiających się symptomów recesji?

Michał Borkowski: Im więcej będzie mówiło się o recesji, spowolnieniu gospodarczym, kryzysie, czego skutkami mogą być zwolnienia, również masowe, tym mniejsza będzie presja płacowa. Kandydaci w dobie rosnących cen, rat kredytów oraz potencjalnych turbulencji na rynku pracy, bardziej będą skupiali się nad bezpieczeństwem związanym z ciągłością zatrudnienia, niż zgłaszaniem się po podwyżki. Polska gospodarka, jej kondycja, wzrost gospodarczy uzależniony jest wielu czynników, w tym od kondycji gospodarczej państw sąsiedzkich. Według przewidywań ekonomistów choćby turbulencje na rynku energetycznym, mogą w nadchodzących kwartałach poważnie zachwiać gospodarką np. Niemiec, co raczej na pewno przełoży się na sytuację w Polsce. Z tego i wielu innych powodów nasza gospodarka może faktycznie spowolnić, wkraczając nawet w recesję, co w ciągu nadchodzących dwóch-trzech kluczowych kwartałów może znacząco zmniejszyć presję płacową.

DEH: Czy widać sygnały szukania rozwiązań typu: zatrudnianie obcokrajowców, zatrudnianie osób w wieku przed emerytalnym lub osób niepełnosprawnych?

MB:  To rozwiązania, które funkcjonują na rynku już wiele lat, jednak nie dotyczy to każdej branży. Szczególnie widoczne jest to w pracy manualnej, branży usługowej, z niskim poziomie specjalizacji, czy wręcz przeciwnie, tam, gdzie brakuje wykwalifikowanych fachowców na rynku lokalnym z ekspercką wiedzą. Widoczny wzrost wynagrodzeń nasila te procesy. Rozwiązania, które jeszcze 2-3 lata wcześniej nie były opłacalne, dziś, ze względu na dynamikę wzrostu dochodów zaczynają być opłacalne. Firmy są w stanie pokrywać koszty relokacji, zakwaterowania, podróży, czy zatrudniać pracowników 100% zdalnie. Eksperci Antal widzą duży potencjał w zatrudnianiu m.in. osób po 50 r. ż. Dlatego ruszyliśmy z projektem Antal 50+ Academy, który ma na celu pokazanie, że tacy kandydaci świetnie sprawdzą się w roli headhunterów m.in. w branży IT. Promowanie równych szans i budowanie miejsc pracy, w których wszyscy mogą̨ w pełni wykorzystać́ swój potencjał, traktujemy jako jeden z priorytetowych elementów społecznego zaangażowania Antal. Jako organizacja aktywna społecznie czujemy się zobowiązani do współudziału w budowie społeczeństwa przygotowanego na wyzwania współczesności i przyszłości. Dlatego niezwykle ważna jest dla nas realizacja projektów zwiększających świadomość́ społeczeństwa i otwarcie na osoby reprezentujące rożne grupy wiekowe, kultury i środowiska

DEH: Czy można się raczej spodziewać zwiększonej presji pracodawców na zawieranie kontraktów b2b, by obniżyć przynajmniej częściowo koszty zatrudnienia?

MB: Eksperci Antal rzadko kiedy spotykają się z presją pracodawców na zawieranie kontraktów b2b. Wnioskiem płynącym z wielu prowadzonych rekrutacji jest, że to sami kandydaci wybierają taką formę współpracy. Kontrakt b2b dość często wiąże się z większą elastycznością. Na b2b chętnie zatrudniają małe firmy, softwarehouse, które szukają pracowników per projekt. Większość firm mylnie ocenia kandydatów, którzy preferują formę b2b, traktując ich jako tych, którzy szukają zatrudnienia tylko i wyłącznie projektowego, gdzie w rzeczywistości chodzi o podatki. Zauważamy wiele przypadków, gdzie kandydaci zatrudnieni na ‚kontrakt’ nawiązują długofalowe relacje z klientami.

DEH: Rośnie nie tylko presja płacowa, zmienia się także presja w zakresie oczekiwanych benefitów. Obserwuje Pan zmiany trendów także w tym zakresie?

MB: Najbardziej pożądane benefity zdecydowanie zależą od branży. W IT w najbliższych miesiącach pożądanymi benefitami zdecydowanie będą dofinansowanie do pracy zdalnej, dofinansowanie do szkoleń z najnowszych technologii, czy zwrot autorskich kosztów uzyskania przychodu. Dla porównania w sprzedaży i marketingu czy księgowości i bankowości kandydaci skupiają się najbardziej na zachowaniu standardowych dodatków, takich jak opieka medyczna, auto, kafeteria benefitów, ale także dofinansowaniu do szkoleń. Najważniejsza kwestia, która łączy kandydatów z prawie wszystkich branż to elastyczność pracodawcy co do pracy zdalnej – tu pojawiają się najczęściej pytania szczególnie przy rolach stacjonarnych.

Cały raport można pobrać tu: https://antal.pl/wiedza/raport/raport-placowy-antal-2022

 

 

 

0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu