Kandydaci o pracodawcach w obliczu COVID-19. Raport Pracuj.pl i komentarze ekspertów

Kandydaci o pracodawcach w obliczu COVID-19. Raport Pracuj.pl i komentarze ekspertów

Kandydaci o pracodawcach w obliczu COVID-19

Siła marki pracodawcy wciąż działa na kandydatów, ale pandemia COVID-19 zmieniła wiele ich zwyczajów i oczekiwań wobec rekrutacji – wynika z najnowszego badania Pracuj.pl. Według raportu „Preferowany pracodawca, czyli kto” 55% Polaków nadal aplikuje o pracę tylko w wybranych firmach. Jednocześnie do 1/3 wzrósł udział osób, które nie mają preferowanych pracodawców. Z badań wynika także, że po wybuchu pandemii kandydaci znacznie częściej oczekują w trakcie rekrutacji bezpośredniego spotkania z potencjalnymi przełożonymi (84% badanych) niż z rekruterem (34%). Co jeszcze wpływa na wizerunek pracodawców w dobie pandemii?

Dwa światy. HR przed i po pandemii

Według danych Pracuj.pl już od maja na rynku pracy można było odnotować regularne wzrosty liczby ofert zatrudnienia. Mimo to zawirowania na rynku pracy znacząco wpłynęły na podejście kandydatów do pracodawców. Z najnowszego raportu Pracuj.pl „Preferowany pracodawca, czyli kto” wynika, że obecnie jedynie 55% respondentów deklaruje, że ma preferowanych pracodawców. Jeszcze na początku marca 2020 taką deklarację złożyło 63% badanych – w wyniku pandemii spadło więc znaczenie preferencji np. na rzecz bezpieczeństwa i szybkości zatrudnienia.

Jakie inne czynniki są brane pod uwagę przez kandydatów przy podejmowaniu decyzji o wyborze miejsca pracy? Co przyciąga kandydatów i buduje wśród nich pozytywny wizerunek firmy w nowej rzeczywistości? Najnowszy raport Pracuj.pl pozwala spojrzeć na te kwestie z perspektywy przed i po wybuchu pandemii. Badanie zostało podzielone na dwie fazy, w których pierwsza została przeprowadzona jeszcze przed wybuchem pandemii, a zebrane wyniki zostały zaktualizowane o opinie uzyskane już w okresie „nowej normalności”. Porównanie percepcji wizerunku pracodawcy i zestawienie otrzymanych danych w ciekawy sposób obrazuje kierunek zmian, które obecnie kształtują nową ścieżkę działań employer brandingowych firm. Wyniki badania to również doskonałe studium przypadku, odpowiadające na pytanie o zmianę postrzegania pracodawcy w obliczu kryzysu i transformacji na rynku pracy.

 

Benefity o mniejszym znaczeniu
Wyniki raportu pokazują również jak zmieniło się podejście Polaków do benefitów pozapłacowych. Zanotowany w ramach badania spadek o 8% wskazuje, że po pandemii pracodawca musi wykazać się czymś więcej niż tylko karnetem na siłownię. Kandydaci oczekują od swoich przełożonych opieki i wsparcia w trudnym okresie, dlatego bardziej niż na dodatki zwracają uwagę na solidne fundamenty i podstawowe świadczenia oraz reputację firmy na rynku.

 

Wypłata na życzenie w PKN ORLEN

Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja epidemiologiczna stała się dla naszych pracowników wyzwaniem nie tylko z powodów konieczności akomodacji do warunków pracy zdalnej, ale również finansowego przystosowania się do nowej rzeczywistości.

W związku z okolicznościami, które zmuszają naszych pracowników do nieustannej gotowości na ewentualne zmiany w wielu dziedzinach życia, jako pracodawca dbający i troszczący się o zatrudnionych – postanowiliśmy działać natychmiastowo. Tym samym w lipcu 2020 r. wprowadziliśmy dla pracowników PKN ORLEN możliwość dysponowania ich wypłatą w bardziej elastyczny i dogodny dla nich sposób. Wypłata na życzenie to benefit, który pozwala na szybki i łatwy dostęp do wynagrodzenia przed standardowym dniem wypłaty. Rozwiązanie idealnie sprawdza się w sytuacji, gdy środki finansowe potrzebne są szybciej niż przelew pensji, np. na realizację nieplanowanych wydatków.

Wypłata na życzenie doskonale wpisuje się w rozwój działań propracowniczych w ORLENie. Ten nowoczesny, innowacyjny benefit jest popularny w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej, czy Wielkiej Brytanii. Od uruchomienia pilotażu obserwujemy też duże zainteresowanie tym rozwiązaniem na rynku pracy i cieszymy się, że nasze pomysły mogą być inspiracją dla innych pracodawców w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Aneta Skalska, Kierownik Zespołu Benefitów w PKN ORLEN

Kandydat chętnie pozna szefa

W badaniu znalazły się również pytania dotyczące znaczenia działań employer brandigowych. Choć w związku z panującym reżimem sanitarnym wiele narzędzi bezpośredniego kontaktu zostało zastąpionych działaniami online, kandydaci wciąż czekają na możliwość spotkania i rozmowy z pracodawcą. Z badania wynika także, że niezależnie od pandemii najchętniej wybieranym źródłem informacji o ofertach pracy są serwisy rekrutacyjne. Twierdzi tak 80% badanych przez Pracuj.pl.

Co ciekawe – i co jednocześnie stanowi jedną z największych zmian w oczekiwaniach kandydatów z czasów przed i po wybuchu SARS-CoV-19 – dziś szukający zatrudnienia mniej chętnie rozmawiają o przyszłej pracy z rekruterem, a najchętniej ze swoim przyszłym bezpośrednim przełożonym. Aż 84% badanych deklaruje, że na spotkaniu rekrutacyjnym najchętniej spotkaliby się z bezpośrednim przełożonym – przed pandemią podobnie mówiło tylko 36% respondentów. Z kolei chęć spotkania z rekruterem deklarowało już w okresie nowej normalności tylko 34% badanych – w marcu było to znacznie więcej, bo 82%.

 

Konkretne oferty i rzeczowa komunikacja
Raport „Preferowany pracodawca, czyli kto” pokazuje również, w jaki sposób kandydaci i aktywni zawodowo Polacy analizują oferty pracy. W obecnej sytuacji najbardziej istotną informacją stały się jasno określone warunki zatrudnienia. Kandydaci oczekują od pracodawców dokładnych wytycznych co do stawianych im wymagań i oczekiwań (71%), a także wysokości wynagrodzenia proponowanego na danym stanowisku (64% wskazań). Oznacza to, że pandemia zmieniła model wartościowania. Kandydaci wybierają oferty od pracodawców, którzy komunikują się przy pomocy konkretów i „twardych danych”.
Przy okazji pandemii pojawiło się wiele szans dla pracodawców na zwrócenie na siebie uwagi i zrobienie dobrego wrażenia na kandydatach. Polubiliśmy m.in. marki, które zadbały o nasze potrzeby i wykazały troskę o nasze bezpieczeństwo. Doceniliśmy firmy, które włączyły się w walkę z pandemią.
Naszą uwagę zdobyli pracodawcy, którzy udowodnili obiecywaną w ogłoszeniach przyjazną atmosferę. O tym, jak się pracuje i jak wygląda sytuacja w firmach informowali nas pracownicy w mediach społecznościowych. Wierzymy ich opiniom, dlatego poszukiwać pracy będziemy również przez rekomendacje znajomych oraz w social media. Deklaratywnie jesteśmy bardziej otwarci na zmianę miejsca pracy, ale decyzje będziemy podejmować ostrożniej, wybierając marki oferujące większą stabilność większe bezpieczeństwo i perspektywę rozwoju.
Paulina Mazur, Konsultantka HR, propagatorka odpowiedzialnego EB, prelegentka i trener
Nowoczesny, czyli elastyczny i cyfrowy

Co interesujące, badani przez Pracuj.pl kandydaci bardzo pozytywnie odnoszą się do pracy zdalnej – mimo niespodziewanego narzucenia tego modelu wielu pracownikom przez okoliczności pandemii. Choć wydawałoby się, że zamiana dotychczasowego benefitu w niekiedy przykrą konieczność może stać się powodem zmniejszenia zainteresowania tą formą pracy, wyniki badania przedstawiają się zupełnie inaczej. Przejście na zdalny model wciąż jest wysoko punktowaną formą pracy, docenianą przez 71% badanych.

W połączeniu z elastycznymi godzinami stanowi ona dzisiaj kluczowy czynnik w określeniu pracodawcy gotowego na współczesne wyzwania – aż 69% respondentów uznaje stosowanie tych form pracy za wyróżnik nowoczesnego pracodawcy. Wśród innych cech firm określanych tym mianem kandydaci wymienili stosowanie nowoczesnych narzędzi IT (63%), wysokie wynagrodzenie (58%), wsparcie pracowników różnych pokoleń (56%) i innowacyjną ofertę produktów i rozwiązań (56%).

 

Pobierz cały raport: Preferowany pracodawca_Raport z badania Pracuj.pl

Raport „Preferowany pracodawca, czyli kto” opracowano na podstawie badania „Percepcja wizerunku pracodawców w oczach kandydatów”, które zostało przeprowadzone przez Pracuj.pl techniką CAWI, polegającą na samodzielnym wypełnieniu ankiety internetowej przez użytkowników Pracuj.pl. I fala badania, 16-20.03.2020, N=3459. II fala badania, 08-14.06.2020, N=1866.

_________________________________________

Żródło: Informacja prasowa Pracuj.pl

0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu