Zarobki IT w polskich startupach Q1 2022 RAPORT

Zarobki IT w polskich startupach Q1 2022 RAPORT

Zarobki IT w polskich startupach Q1 2022

Jakie strategie podejmują polskie startupy w celu pozyskiwania programistów? Ekspertów od jakich specjalizacji i technologii szukają? Jakie stawki im oferują? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w raporcie przygotowanym przez fundusz bValue Venture Capital we współpracy z portalem publikującym oferty pracy dla programistów Just Join IT.

Okazuje się, że polskie startupy najczęściej szukają programistów średniego szczebla, specjalizujących się w technologii JavaScript. To im są gotowi zapłacić nawet o 26 proc. więcej niż innego rodzaju firmy, co oznacza, że najlepsi z nich potrafią zarobić nawet 21 000 zł. Specjaliści na średnim poziomie doświadczenia są najważniejszą grupą dla startupów, o czym świadczy fakt, że ponad 51 proc. ofert pracy w pierwszym kwartale 2022 r. dotyczyło rekrutacji na tym poziomie doświadczenia.

Raport bValue został stworzony na podstawie analizy ofert pacy wyłącznie dla sektora startupów. Wynika z niego, że polski rynek startupowy w pierwszym kwartale 2022 r. zdecydowanie przyspieszył i kontynuuje intensywny rozwój. Liczba ofert pracy na stanowiska IT w tym sektorze wzrosła o 58 proc.

Wynagrodzenia programistów w startupach wynoszą od 6 500 zł do 34 125 zł netto na umowach B2B, których dotyczy 83% ofert pracy. Mediana pensji zaś wynosi dla Juniorów 7 500 zł netto na umowach B2B, dla Midów 14 000 zł, a dla seniorów 21 000 zł. Oznacza to, że w startupach, na każdym poziomie doświadczenia zawodowego, wynagrodzenia są nieznacznie wyższe niż w pozostałych firmach zatrudniających specjalistów IT.

Kwartalna dynamika średniego wynagrodzenia w startupach w zależności od doświadczenia wykazuje wyraźny kierunek dynamicznego i nieprzerwanego wzrostu. Pensje Seniorów charakteryzują się największą dynamiką – od lipca 2021 r. wzrosły one aż o 23,5 proc., przy czym należy odnotować istotne przyspieszenie wzrostu w pierwszym kwartale 2022 r. Zatrudnienie programistów Mid wiąże się z kosztem o średnio 14 proc. wyższym niż 9 miesięcy temu.

Opublikowane oferty pracy wskazują, że rywalizując o najbardziej utalentowanych programistów startupy kierują się przede wszystkim ich użytecznością dla spółki. Niewielka liczba ofert pracy dla Juniorów pokazuje niechęć założycieli startupów do inwestowania w szkolenie pracowników, natomiast przewaga ofert dla Midów ukazuje ich największą użyteczność względem kosztu ich pozyskania. Stawki oferowane Seniorom pokazują, że wynagrodzenia w polskich startupach coraz bardziej zbliżają się do tych oferowanych w podobnych podmiotach na Zachodzie. Sprzyja temu globalizacja rynku pracy w IT oraz silna presja na rekrutowanie najbardziej utalentowanych programistów, wywołana rundami inwestycyjnymi jakie startupy pozyskiwały w ostatnich kwartałach. Jesteśmy bardzo ciekawi jak obecnie obserwowane spowolnienie inwestycyjne wpłynie na wynagrodzenia w startupach.

Marcel Animucki, Investment Manager z bValue

Polskie startupy poszukują najczęściej programistów posługujących się językiem JavaScript. Prawie 30 proc. ofert pracy dotyczyło właśnie tej technologii. Dominacja JavaScript w ofertach publikowanych przez startupy jest znacznie większa niż w przypadku ofert wszystkich typów firm. To także zdecydowanie więcej niż drugi w tym zestawieniu język PHP, którego wymagano w nieco ponad 10 proc. ofert. Ten język z kolei jest znacznie rzadziej wymaganą kompetencją w startupach niż w innych firmach.

Najwyższe średnie wynagrodzenie oferowane jest programistom budującym architekturę chmury. Jednocześnie jest to trzecia najrzadziej pojawiająca się umiejętnośćw ofertach startupów. Ta odwrotnie proporcjonalna relacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia a częstością poszukiwania osób obsługujących daną technologię jest obserwowana we wszystkich badanych przypadkach.

Zdecydowaliśmy się na przygotowanie raportu tylko dla startupów, ponieważ zawiera informacje, które mogą być przydatne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników tego sektora. W tego typu przedsiębiorstwach koszty osobowe często są największą pozycją budżetową. Raport dostarcza również wiedzę istotną dla inwestorów, którym zależy na przyciągnięciu do swoich biznesów osób z największym potencjałem, by zwiększyć szanse powodzenia danego przedsięwzięcia, zapewnić funduszowi zwrot inwestycji oraz zysk.

Maciej Balsewicz, Founder i Managing Partner bValue

Praca w startupach charakteryzuje się pracą w dynamicznym środowisku i w elastycznych godzinach pracy. Najbardziej popularną formą zatrudnienia w nich jest umowa B2B. Zaledwie co szósta oferta pracy związana z IT w polskich startupach była oferowana w ramach umowy o pracę, zaś ponad 83 proc. dotyczyło właśnie umów B2B.

Podczas przygotowywania raportu zwróciliśmy szczególną uwagę na odróżnienie polskich startupów od innych typów firm. Uznaliśmy, że najważniejsze są cztery wyróżniki: rozmiar spółki, budowanie produktu, niezależność i polski pierwiastek. W badaniu brane były pod uwagę jedynie spółki zatrudniające łącznie mniej niż 100 osób, które jednocześnie muszą budować produkt, który umożliwia zwiększanie skali działalności. Musiały to też być spółki niezależne, czyli nie będące spółkami-córkami większych firm lub startupów zatrudniających powyżej 100 osób. No i musiały mieć jakikolwiek polski aspekt.

Piotr Nowosielski z JustJoinIT

Badanie powstało ze wspólnej inicjatywy bValue oraz JustJoinIT

W jego ramach przeanalizowano 2 958 ogłoszeń o pracę opublikowanych w serwisie JustJoinIT w okresie od lipca 2021 do marca 2022, z czego 431 firm sklasyfikowano jako startupy.

Raport_ZAROBKI IT W POLSKICH STARTUPACH

0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu