Docenianie pracownika – czy na pewno robisz to dobrze?

Docenianie pracownika – czy na pewno robisz to dobrze?

#eksperci: Docenianie pracownika – czy na pewno robisz to dobrze?

Coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie i pielęgnowanie kultury wdzięczności w sposób strategiczny i systemowy. To ważne, bo w zmienionych warunkach pracy, docenianie nabiera szczególnego znaczenia. Zanim porozmawiamy o tym jak to dobrze robić zapytamy nasze ekspertki o wyniki najnowszych badań. Czy umiemy doceniać, czy na pewno t,o co lider uważa za docenianie jest tak postrzegane przez pracowników? Gdzie mijają się dobre bez wątpienia intencje z rezultatami i odczuciami pracowników i dlaczego.

Podczas spotkania szukaliśmy odpowiedzi na pytania:

1. Jak szefowie w Polsce wyobrażają sobie docenianie, a co o tym myślą ich pracownicy?
2. Jak wyzwolić się z pułapki, że pieniądze czynią cuda i wykroczyć poza pochwałę: :dobra robota”
3. Jakie etapy warto przejść, żeby rozwijać w ludziach poczucie docenienia i skutecznie budować kulturę wdzięczności w firmie.

4. Jak technologia może wspomagać budowanie relacji w czasach pracy zdalnej/hybrydowej ?

Do rozmowy zaprosiliśmy:

💎 Katarzyna Januszkiewicz, dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS – Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

Psycholog i specjalista ds. organizacji i zarządzania. Prowadzi badania w ramach subdyscypliny zachowania organizacyjne, m.in. w obszarze zmiany zachowań ludzi w organizacji (elastyczność zachowań, zmiana paradygmatu kariery zawodowej, różnorodność w miejscu pracy) oraz metodologii badań społecznych aspektów zarządzania (profesjonalizacja metod i technik badawczych). W swojej pracy stosuje podejście interdyscyplinarne, wykorzystując nie tylko wiedzę z innych dyscyplin nauki, ale również adaptując i rozwijając ich metody na gruncie zarządzania.

Autorka ponad 50 publikacji naukowych, w tym między innymi monografii: Elastycznosć zachowań organizacyjnych. Koncepcja i metodyka badań oraz Rozwój zawodowy pracownika. Szanse i zagrożenia. Brała udział w kilkunastu projektach naukowo-badawczych zarówno krajowych jak i międzynarodowych (m.in. FOLSPEC FPT.People-20 1-I.RSES; HELPcare – Health and Social Care Workers: Employability Learning and Professionalisation; Empowering VET – Teachares ).

💎 Iwona Grochowska, CEO i Co-founder w Nais, psycholog, certyfikowany coach i trener biznesu. Od lat buduje zespoły biznesowe, zarządza nimi i je rozwija. Wspiera rozwój kultury doceniania w firmach

Moderuje Joanna Makolus, Dream Employer

Zapraszamy do oglądania!