Dreaming_admin

PRAWO: Ubezpieczenie pracownika – obowiązek pracodawcy

ubezpieczenie pracownika/Pexels

Pracodawca ponosi odpowiedzialność karną za zaniechanie obowiązku zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego, za podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych oraz za naruszenie przepisów BHP, a także gdy nie zawiadomi w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządzi lub nie przedstawi wymaganej przepisami dokumentacji powypadkowej. Czytaj więcej >>

PRAWO: Kto ponosi odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków BHP?

Przedmiotem ochrony art. 220 kodeksu karnego jest prawo pracownika do pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Przepis ten sankcjonuje niedopełnienie przez pracodawcę obowiązków z zakresu BHP. Chodzi o ochronę dwóch najcenniejszych wartości, jakimi są zdrowie i życie pracowników. Czytaj więcej >>

Obowiązek zgłoszenia wypadku przy pracy

Jakie są obowiązki pracodawcy, kiedy wydarzy się wypadek przy pracy? Czym jest wypadek przy pracy? Jaka jest kara w przypadku niedopełnienia obowiązku zgłoszenia wypadku przy pracy? Czytaj więcej >>

Dyskryminacja a nierówne traktowanie w pracy

Zasada równego traktowania pracowników wyrażona w art. 11² Kodeksu pracy polega na tym, że pracownicy wykonujący jednakową pracę o jednakowej wartości mają prawo do równego traktowania, to znaczy do jednakowego wynagrodzenia, które może różnić się jedynie ze względu na różnicujące pracowników składniki wynagrodzenia, takie jak np. staż pracy. Dyskryminacją jest nierówne traktowanie pracowników wykonujących tak […]

Rekrutacja online. Jak działać w obliczu koronawirusa?

Epidemia koronawirusa w Polsce to wyzwanie dla rekruterów i kandydatów. Pod znakiem zapytania stanęły m.in. planowane rozmowy kwalifikacyjne czy kampanie rekrutacyjne. Jednak pracodawcy coraz sprawniej radzą sobie z sytuacją. Już więcej, niż co czwarte ogłoszenie na Pracuj.pl oznaczone zostało tagami „rekrutacja online” i „rekrutacja telefoniczna” – grupującymi procesy prowadzone w pełni zdalnie. W fazie testów […]

Nadgodziny a składka na ZUS

Praca w godzinach nadliczbowych musi być ewidencjonowana, a wypracowane przez pracownika nadgodziny stanowią jego przychód, od którego jest naliczana składka na ZUS oraz pobierana zaliczka na podatek dochodowy. Brak należytej ewidencji nadgodzin grozi pracodawcy odpowiedzialnością karną i karno-skarbową. Czytaj więcej >>

Jak wspierać kondycję psychiczną pracowników nie tylko w czasie pandemii?

W związku z epidemią koronawirusa przedmiotem szczególnej troski pracodawców stało się zdrowie fizyczne pracowników. By ograniczyć ryzyko rozprzestrzenienia się choroby, część firm wprowadza na większą skalę pracę zdalną, inne codziennie mierzą pracownikom temperaturę. Chroniąc zdrowie fizyczne zatrudnionych nie zapominajmy, że obecna sytuacja stanowi dla nich również duże obciążenie psychiczne – do codziennego, związanego z pracą […]

Podcast #DreamEmployer 14 – Paulina Mazur, Ekspertka od employer brandingu

Odpowiedzialny Employer Branding, łączenie HR-u z marketingiem oraz współpraca między pokoleniami. Jak wygląda „krajobraz” różnych pokoleń na rynku pracy? Dlaczego mówimy o różnych pokoleniach i po co dokonujemy takich rozróżnień? Ile mamy obecnie pokoleń na rynku pracy, a także jak stereotypowo są postrzegani reprezentacji każdego z nich? Czy istnieje idealny pracownik przyszłości i z jakiego […]

Podcast #DreamEmployer 13 – Aleksandra Kuzaj-Kosek, ekspertka od przyjaznych miejsc pracy

Jak wyglądają przyjazne miejsca pracy, oraz czy są wartości uniwersalne, które definiują to pojęcie? Sposoby zarządzania, oraz błędy, liderzy zespołów, odpowiedzialność i wychodzenie z kryzysów. Procedury, które mają organizacje, czyli co zrobić gdy źle dzieje się w firmie. Jak można „ulepszyć” zasady swojej organizacji? O tym Paweł Zawadzki rozmawia z Aleksandrą Kuzaj-Kosek, ekspertką propagującą przyjazne […]

0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu